Årets vindere i Oldkonkurrencen

 

Årets vindere i Klassikerforeningens Oldkonkurrence er nu fundet. Der er to førstepladser:

 • Laura Quistgaard Strandet Lund 3.a, Borupgaard Gymnasium (tekst)
 • Sarah Vester Kongsted, Valdemar Rafn Skipper, og Filippa Vang Valentin fra Silkeborg Gymnasium (multimediebesvarelse)

Stort tillykke til jer!

 

Klassikerforeningens præmieoverrækkelse:

I år lykkedes det at få lov til at bruge Den Kgl. Afstøbningssamling.

Derfor glæder vi os over at kunne invitere vinderne, deres familie og venner til præmieoverrækkelse:

Lørdag d. 18.juni, kl. 14.00-16.00

Den Kongelige Afstøbningssamling har adresse på:

Vestindisk Pakhus
Toldbodgade 40
1253 Kbh K

Der findes aflåste garderobeskabe og toiletter, og der er elevator til alle etager.

 

Vinderne vil modtage deres præmie og et tilhørende diplom. Der vil blive serveret en lille forfriskning og der vil være mulighed for at (gen)se den fantastiske afstøbningssamling efter overrækkelsen.

 

Vi beder om, at I sender en mail til christelklassikerforeningen@gmail.com og fortæller hvor mange I kommer (sådan at vi kan sørge for at have nok at servere). Hvis man kommer langvejs fra, kan man som vinder og familie til vinderen få godtgjort sin transport. Kontakt mig, så får I de papirer, I skal bruge.

 

Tilmelding senest onsdag d.15.juni, kl.16.00 på christelklassikerforeningen@gmail.com

Kursus: Demokrati i oldtidskundskab

Klassikerforeningen udbyder nu et kursus i oldtidskundskab med fokus på, hvorledes man kan arbejde med Demokrati.

Sted og tid: 8.-9. april 2021 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Pris: for medlemmer: kr. 2.500,- for ikke-medlemmer: kr. 3.000,-

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2021

Programmet for kurset kan ses her.

Link til tilmelding:

https://admin.foreningsadministration.dk/aktiviteter/tilmeld/?id=f5873d42-5673-4fde-98a3-85910a872b44

 

Formandsberetningen 2015

Den politiske situation

Den politiske situation er sådan, at vi igen i år venter på et gymnasieudspil fra regeringen, eftersom det sidste udspil blev bremset af valget. Vi ved endnu ikke, hvad udspillet kommer til at indeholde, men der er grund til at tro, at det nok vil ligne den tidligere regerings: Udbuddet af studieretninger skal indskrænkes, flere skal have obligatorisk matematik på b-niveau, dog forhåbentligt med kompensation for elever med mange sprog, og måske vil man omstrukturere skoleåret lidt for at give mere plads til undervisning. Det er dog altsammen formodninger. Vi ved endnu intet, heller ikke om det nok så omtalte adgangskrav til gymnasiet.

Fagene

Latin og græsk A

Ca. 15 skoler i landet udbyder den klassisk sproglige studieretning, og af dem opretter langt de fleste klassikerhold hvert år. Hertil kommer et par skoler, der udbyder Latin A i en studieretning eller som 2. fremmedsprog. Dette tal har vist sig at være forholdsvis stabilt. Det viser, at der er interesse for de antikke sprog blandt eleverne og velvillighed på skolerne til at udbyde dem. Det er bestyrelsens vurdering, at det afgørende i denne sammenhæng er nogle engagerede klassikerlærere, der både kan motivere eleverne og komme til forståelse med ledelsen om at udbyde studieretningen. De enkelte skolers traditioner kan også siges at være ret afgørende i denne sammenhæng, eftersom mange skoler har bevaret studieretningen efter reformen, mens andre skoler ikke havde A-hold før reformen, men har det nu.

Latin B og C

Vi har i bestyrelsen ingen tal for antal af hold med Latin B. I skoleåret 2014-15 kunne man i lectio optælle i alt 38 Latin C-hold fordelt på 33 af landets gymnasier (506 elever). Det skal tages i betragtning at tallet ikke er dækkende, fordi en del skoler ikke bruger lectio, og det samlede tal for 2014-15 er derfor højere, end det vi har kunnet optælle i lectio. Tallet er faldet i forhold til sidste år, hvilket ganske givet skyldes, at man ikke længere mærker effekten af den tidligere regel om, at elever med tre fremmedsprog fik dispensation fra det ellers obligatoriske naturvidenskab B. Regelen om, at matematik B gælder som naturvidenskab B er dog ikke kun gået ud over antallet af Latin C-hold, men også naturvidenskabelige B-hold. Der er derfor grund til at tro, at man i et kommende gymnasieudspil vil forsøge at ændre på dette.

Man skal være meget opmærksom på, at der er kommet en ny efteruddannelse i latin formet som et samarbejde mellem Københavns Universitet og på Aarhus Universitet. Uddannelsen er særlig rettet mod lærere i oldtidskundskab, der kan få overført visse fag fra deres oldtidskundskabsuddannelse til latinuddannelsen og dermed spare tid. Uddannelsen har bl.a til formål at uddanne lærere, der kan varetage undervisningen i AP-latin og Latin C

 

 

Latin i Almen Sprogforståelse

Det er bestyrelsens indtryk, at latindelen af Almen sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin hos eleverne. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det ses tydeligt i antallet af Latin C-hold, der stadig er pænt, og af det forholdsvis stabile antal af klassisk sproglige studieretninger. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige disse latintimerne i AP er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latinkompetencen er til stede på skolerne.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende arbejdsformer.

For få elever bruger dog oldtidskundskab til AT-eksamen, og der ligger derfor en opgave i at forklare eleverne, at der med oldtidskundskab er en god mulighed for et meningsfuldt AT-projekt. Oldtidskundskab er i kraft af sin kulturelle bredde et fag, der meget nemt arbejder sammen med gymnasiets øvrige fag, og det er værd at minde eleverne om, både i løbet af året og når AT-emnet er blevet offentliggjort.

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2015 bestået af (i alf. rækkefølge): Rasmus Gottschalck , George Hinge, Katri Bügel Jørgensen, Sofie Ege Lauridsen, Christel Tvedegaard Lund, Lasse Pedersen, Mette Lindemann Pedersen,

Ved bestyrelsesmødet d. 9. januar 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Rasmus Gottschalck som formand, Katri Bügel Jørgensen som næstformand og Sophie Ege Lauridsen som kasserer. Jesper Thomsen Lemke, tidligere kasserer, er trådt ud og er blevet erstattet af Lasse Pedersen fra Silkeborg Gymnasium. Vi glæder os til at arbejde sammen med Lasse. Bestyrelsen takker desuden Jesper for igennem en lang årrække at have leveret et stort stykke arbejde for foreningen, både som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Fagkonsulent

Vi har fået en ny fagkonsulent i de klassiske fag, nemlig Anne Bisgaard Vase fra Odder Gymnasium, der afløser den tidligere fagkonsulent Jens Refslund Poulsen, der er blevet fuldtidsansat i undervisningsministeret. Vi glæder os selvfølgelig til at arbejde sammen med Anne og ønsker Jens held og lykke i det nye job.

Hjemmesider

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens digitale platform til løbende at videregive information til foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, efteruddannelse og udviklingsprojekter. Mette Lindemann Pedersen står for at opdatere og udvide sidens indhold med smagsprøver fra foreningens medlemsblad, information om igangværende og afsluttede udviklingsprojekter, samt en ’sidste nyt’ funktion. Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis medlemstal i skrivende stund (nov. 2015) er på 443 medlemmer. Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. For at siden kan fungere som en sådan portal, er der fortsat brug for at arbejde på, at den bliver ajourført og udviklet.

EMU

EMU-redaktør for de klassiske fag, Chresteria Neutzsky-Wulff, udsender en række nyhedsbreve, der indeholder information fra foreningen og andre fagligt relevante nyheder om de klassiske fag. Der er omkring 300 abonnenter af nyhedsbrevet, og man kan melde sig til nyhedsbrevet ved at sende en mail til chresteria@chresteria.dk. Desuden er Elisabeth Nedergaard EMU-redaktør for Almen Sprogforståelse. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig glade for Chresteria og Elisabeths arbejde.

Overgangen til Ny EMU er endnu ikke afsluttet, da overførselsprocessen er ret besværlig. Ny EMU betyder at nyhedsbreve oftere bliver sendt ud, så man ved at være tilmeldt let kan få adgang til information om nye aktiviteter for de klassiske fag.

Logos

Foreningens medlemsblad er Logos. Bladet udkom tidligere fire gange om året, men udkommer nu kun tre gange af økonomiske hensyn, én gang i efteråret, og to gange i foråret. Bladet er altid meget flot og læseværdigt, og vi er meget stolte af det. Tak til redaktionen for det prisværdige arbejde. Logos spiller en meget vigtig rolle for kommunikationen og den faglige formidling mellem medlemmerne, for vores fags udvikling og den faglige inspiration rundt omkring på de institutioner, skoler osv. der modtager bladet.

Hans Gregersen er ansvarshavende redaktør, den øvrige redaktion består i skrivende stund af (alf.) Anja Czepluch, Allan Uhre Hansen, Line Overmark Juul, Bo Larsen og Pernille Borch Petersen. Anja Czepluch er indtrådt i redaktionen i stedet for Kai Verner Nielsen, der er trådt ud af redaktionen. Ligeledes er Daisy Nørtoft Jensen udtrådt af redaktionen. Vi vil selvfølgelig gerne takke både Kai Verner og Daisy for deres store arbejde, og naturligvis takkes hele redaktionen for at give os et så flot fagblad.

Klassikerforeningens Kildehæfter

Klassikerforeningens Kildehæfters redaktion planlægger, at der overvejende udkommer 1-2 hæfter om årligt. I 2013 udkom Hektors Testamente om antikreception af Rune Munk Jørgensen og O du lyksaglige! Plinius d. Yngres Panegyrik til Kejser Trajan af Inger Nord. I 2014 er i elektronisk version udkommet Oraklet i Delfi af Jens Barfoed. I 2015 er der i skrivende stund endnu ikke udkommet nogle kildehæfter, men en oversættelse af Senecas Medea v. Lasse Pedersen (Silkeborg Gymnasium) er på trapperne.

Kildehæfterne er alle meget indbydende, velgennemarbejdede og en fornøjelse at læse, og vi er i bestyrelsen selvfølgelig meget glade for dette vitale organ af vores forening. Vi glæder os til de næste hæfter.

Kildehæfterne har deres egen hjemmeside: http://www.kildehaefter.dk/

Kildehæfters redaktion består af Jonas Chr. Iuul (ansv.), Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Thomas Haunstrup, Margit Kiil Jørgensen. Alle takkes selvfølgelig varmt for deres store arbejde med Kildehæfterne.

Lokalformænd

I 2015 har lokalformændene været:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole. Regina suppleres i det kommende år af Sine Torp Flarup fra Nr. Sundby Gymnasium
Midtjylland: Andreas Hjort Møller, Herning Gymnasium; Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium
Sønderjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, og Pia Schmidt Lorentzen, Munkensdam Gymnasium
Fyn: Susanne Behrens og Christine Bergfeld, Odense Katedralskole
Sjælland og Bornholm: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium.

Lokalstrukturen i Syddanmark er sådan, at Fyn og Sønderjylland samarbejder og skiftes til at afholde regionalkursus. I 2015 afholdtes der regionalkursus i Odense, så det er sønderjydernes tur i 2016. Rasmus Stobbe fra Svendborg Gymnasium og HF samt Brian Stoubæk fra Herning Gymnasium er begge fratrådt som formænd i løbet af det sidste år og takkes for deres arbejde for foreningen.

Euroclassica

Det årlige Euroclassica-møde blev i år afholdt på Malta d. 28. – 30. august. Klassikerforeningen var repræsenteret af Mette Lindemann og Rasmus Gottschalck. I løbet af konferencen blev der holdt oplæg om Maltas historie og de antikke arkæologiske levn på Malta, som der også var ekskursioner til. De største antikke seværdigheder inkluderede bl.a.et romersk hus med mosaikker. Der var også en ekskursion til nogle palæolitiske templer, der anses for øens største seværdigheder. Malteserne er efterkommere af Kartagerne og taler derfor et semitisk sprog. Malta blev indlemmet i Romerriget samtidig med Sicilien.

Hele konferencen blev åbnet af Maltas kulturminister, der understregede vigtigheden af latin og græsk og de klassiske fag.

Delegerede fra mange europæiske lande samt Chile deltog. Næste års konference skulle have foregået i Holland, men planen er blevet ændret til Athen, da Euroclassica til næste år har 25 års jubilæum. Grækerne har selv inviteret til dette jubilæum. Invitationen er selvfølgelig blevet modtaget med glæde af medlemslandene, dog med den bekymring, at Grækenland – i hvert fald indtil for nylig – faktisk ikke har været medlem af Euroclassica. Hvorvidt grækerne er i stand til at arrangere et sådan jubilæum må tiden vise.

Euroclassica udarbejder en årlig konkurrence i latin og græsk, som alle medlemslande inviteres til at deltage i. Det er ganske uformelt og eleverne konkurrerer ikke mod hinanden. Konkurrencen går ud på at besvare et antal spørgsmål om en latinsk eller græsk tekst, og man opnår derved et antal point, som læreren tæller sammen efter et givet pointsystem. Eleverne kan opnå guld-, sølv eller bronzemedaljer (i form af diplomer), som læreren får tilsendt af Euroclassica og printer ud og herefter giver til eleverne efter opnået antal point. Konkurrencen er kun for sjov og for at gøre eleverne glade, når de vinder medaljer.

Udviklingsprojekter

I løbet af 2015 har en arbejdsgruppe på fem lærere i oldtidskundskab stået for udviklingen af arbejdsformer i oldtidskundskab. To lærere har udviklet forslag til arbejdsformer i Platons Phaidros og Hippolytos, to andre lærere har arbejdet med Homer, og én har arbejdet med romersk litteratur. Projektet afsluttes ved udgangen af 2015 og offentliggøres på EMU-siderne og lægges desuden på Klassikerforeningens hjemmeside.

I 2015 blev også et projekt om talentudvikling i oldtidskundskab afsluttet. En arbejdsgruppe på fem lærere har bl.a. arbejdet med, hvordan Klassikerforeningens konkurrence i oldtidskundskab kan inddrages på skolerne som led i talentpleje. Derudover har deltagerne afprøvet en række tiltag på skolerne og i samarbejde med universiteter og kulturinstitutioner. Man kan læse materialet på EMU-siderne.

Klassikerforeningen har for året 2016 fået bevilget midler til to nye udviklingsprojekter, ét om klasserumsledelse i oldtidskundskab, ét om overgangen fra konstrueret til original tekst i latin og græsk.

Konkurrencer

Der er i skoleåret 2014-15 afholdt nationale konkurrencer i latin og oldtidskundskab. Emnet for konkurrencen i oldtidskundskab var køn og kønsroller. Tine Juel Simonsen, Janne Flensted Lauersen, Sanna Høgh, Nanna Elkjær Olsen og Niels Bendixen Green havde stillet opgaven og udgjorde bedømmelsesudvalg for konkurrencen. Førstepladsen gik til Simon Haugaard og Louise Fournais fra Aarhus Katedralskole. Simon og Louise vandt med et essay over Xenofons Oikonomikos. Andenpladsen gik til Sofie Katrine Due, Tine Romby Nielsen og Joakim Rosenkrans Sennicksen fra Svendborg Gymnasium og HF. De indtog andenpladsen med en multimedieproduktion over Euripides’ Bacchanterne. Besvarelserne kan læses/ses på foreningens hjemmeside. Konkurrencen for næste år handler om antikkens helte og heltinder.

Vinder af latinkonkurrencen på A-niveau blev Rebecca Eleanor McGuire fra Virum Gymnasium
og vinder på C-niveau blev Christina Søltoft Buhl fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Bedømmelsesudvalget i latinkonkurrencen bestod som sædavnlig af Inger Kluge og Bent Christensen.

Præmieoverrækkelsen fandt sted ved en ceremoni i festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek d. 18. april 2015.

Opgavestillerne, dommerne og Glyptoteket skal alle have stor tak for deres arbejde med konkurrencerne. Konkurrencerne blev støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond samt af Klassikerfonden.

Formålet med konkurrencerne er at give eleverne mulighed for fordybelse i fagene og for at konkurrere med elever på andre skoler. Det er glædeligt, at konkurrencerne afføder positiv opmærksomhed om de klassiske fag på skolerne samt undertiden i lokalaviser i vindernes hjembyer.

For skoleåret 2015-16 er der ligeledes annonceret konkurrencer i oldtidskundskab og latin samt – noget nyt – en indskriftskonkurrence!                                                                                           Konkurrencen i oldtidskundskab handler i år om køn og kønsroller i antikken, og der er – som sædvanlig – mulighed for at deltage inden for to kategorier: en skriftlig tekst eller en multimedieproduktion. Frist for indsendelse af bidrag er den 1. marts 2016.                    Latinkonkurrencen udgøres som sidste år af en bunden skriftlig opgave. Konkurrencen afholdes på skolerne tirsdag d. 9. februar 2016. Skolerne kan tilmelde sig konkurrencen frem til d. 15. januar 2016.

Indskriftskonkurrencen, der afholdes for første gang i dette skoleår, er henvendt til elever med latin på A-niveau. Besvarelsen kan ske på to måder, enten på skrift eller som en multimedieproduktion.

Præmieoverrækkelse vil finde sted i april. Man kan læse mere om konkurrencer på foreningens hjemmeside.

Konkurrencerne annonceres på Klassikerforeningens hjemmeside, på EMU og i Logos.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil. Bogholderiet varetages fortsat af Jane Nielsen i Dansklærerforeningens Hus, hvortil henvendelser om kontingent, adresseændringer og lignende skal rettes fremover.

Klassikerfonden

Klassikerfonden har sammen med Ny Carlsberg Glyptotek stået for præmier til vindere af konkurrencerne i oldtidskundskab.

Efteruddannelse

Klassikerforeningen har i skoleåret 2014-15 stået for afholdelsen af efteruddannelseskurser. Skoleåret begyndte som sædvanlig med Hald-kursus på Haraldskær i Vejle den 5.-6. september, hvor bl.a. de skriftlige opgaver i latin og græsk blev evalueret. Der blev holdt oplæg af George Hinge om synstaktisk analyse og af Adam Schwartz om Thukydid. I 2015 holdtes der Hald-kursus den 4.-5. september 2015 med oplæg om Platon af Christian Gorm Tortzen og Ivar Gjørup. Anders Jensen fra Nørresundby Gymnasium er sammen med Klassikerforeningen arrangør af Hald-kurset i Haraldskær.

 1. 5. marts afholdtes et innovationskursus på Skt. Knuds Gymnasium i Odense. Kurset var velbesøgt og en stor succes. Mette Lindemann var ansvarlig for kurset og takkes selvfølgelig meget for sit arbejde.

Der blev desuden afholdt regionalkurser i april 2015 i alle regioner undtagen i Nordjylland, der i stedet holdt regionalkursus d. 5. november.

Samarbejde med andre organisationer

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica, hvis årlige konference som ovenfor nævnt blev afholdt i København i år.

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk forening og studenterforeningerne på universiteterne.

Lasse Pedersen

Tlf: 41 68 66 66net_Lasse_P

lp@sg.dk

Adjunkt på Silkeborg Gymnasium med latin, græsk og oldtidskundskab

Rasmus Gottschalck

Formand

Tlf: 30 11 03 75

mail@klassikerforeningen.dk

Lektor på N. Zahles Gymnasieskole med græsk,
oldtidskundskab og latin

SIDSTE NYT

Klassikerforeningen udskriver igen i år som lovet konkurrencer i latin og oldtidskundskab. Mere info kan findes på konkurrencesiden. Husk også græskkonkurrencen, der også omtales på siden..

Programmet for forårets to kurser ligger nu klar på siden for kurser.

Klassikerforeningen tilbyder torsdag den 12. marts 2020 to kurser, der finder sted på Odense Katedralskole. Det ene for latin-c med fokus på pensum, valg af grundbog og skriftlighed, og det andet for græsk-A med fokus på pensum og sommerens skriftlige opgave. Læs mere om disse kurser, og hvordan du tilmelder dig her.

Klassikerforeningen udskriver i år en ny konkurrence for alle landets græskelever. Konkurrencen har deadline 1. marts 2020 og går ud på at oversætte et eller flere af Archilochos’ digte. Mere info findes her.
Årets øvrige konkurrencer offentliggøres snarest.

Det er nu muligt at blive medlem af foreningen direkte på nettet ved hjælp af dette link: https://medlemmer.foreningsadministration.dk/indmeldelse/Trin2/Klassiker

Ny mailadresse for kontakt til administrationen af Klassikerforeningen er: klassiker@sekr.dk

Klassikerforeningen har fået nyt administrationsselskab, der fremover vil tage sig af bl.a. medlemskaber og kontingentbetaling. Læs mere om hvad det betyder for dig her.

Efter årets vellykkede generalforsamling på Haraldskær 6. september har bestyrelsen konstitueret sig således for 2020. Referatet af generalforsamlingen kan læses her.

Årets generalforsamling i Klassikerforeningen finder sted i forbindelse med kurset på Haraldskær den 6.-7. september. Se nedenstående program. Indkaldelsen kan ses her. Formandens beretning kan nu ses her.

Årets kursus for græsk- og latinlærere på Haraldskær finder sted den 6.-7. september og programmet kan ses her.

Mette Lindemann Pedersen

(næstformand)

Tlf. 21 64 50 77

mettelindemann@gmail.com

Lektor på Favrskov Gymnasium med fransk, oldtidskundskab og latin

George Hinge

Tlf. 20 82 22 89

george.hinge@cas.au.dk

Lektor på Aarhus Universitet i klassisk filologi

Christel Tvedegaard Lund

Tlf. 22 20 29 17

christeltvedegaardlund@gmail.com

Lektor på N. Zahles Gymnasieskole med græsk, oldtidskundskab og latin

FORMANDSBERETNING 2010

Der går ikke et år uden blæst om de klassiske fag. Sidste år var det oldtidskundskab, der stod for skud, og i løbet af de seneste måneder har der – især i pressen – været heftig debat om småfagenes fremtid ved universiteterne. Under denne debat kunne man læse, at også latin og græsk indgik i universiteternes overvejelser om en reduktion og/eller omlægning af fagudbuddet. Klassikerforeningen har i den forbindelse rettet henvendelse til både Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet og gjort opmærksom på, at efterspørgslen på kandidater, der kan undervise i især latin og oldtidskundskab i gymnasiet, er stor og vil i de kommende år blive endnu større. Derfor bør universiteterne arbejde på at øge søgningen til de klassiske studier frem for at begrænse studiemulighederne.

Under debatten har det heldigvis været opmuntrende at kunne læse Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udtalelse: ”Både latin og græsk er vigtige kulturbærende fag, som selvfølgelig skal udbydes på flere universiteter. Jeg synes også, vi skal være bedre til at forklare de unge om alle de områder, hvor latin kan bruges efter endt uddannelse” (Kristeligt Dagblad 05.11.2010). Et sådant udtalelse om de klassiske fags stilling på universiteterne peger positivt fremad frem for at se reduktivt tilbage, og Klassikerforeningen opfordrer universiteterne og videnskabsministeren til i fællesskab at følge op på den succeshistorie, som de klassiske fag i gymnasiet efterhånden kan fortælle.

Fagene

Oldtidskundskab

I kølvandet på evalueringen af gymnasiereformen er læreplanerne for gymnasiets fag blevet reviderede. For de klassiske fags vedkommende er der tale om få og mindre ændringer. Den væsentligste ændring i læreplanen for oldtidskundskab er, at der i kunstsøjlen kan vælges mellem 2 områder: arkitektur og kunst (imod tidligere 3: arkitektur, skulptur og maleri). ”Kunst” vil på denne måde kunne omfatte både skulptur og maleri og give mulighed for at anlægge et naturligt helhedssyn på den antikke skulpturs og det antikke maleris fælles udvikling og efterliv. Klassikerforeningen har som nævnt under punktet ”Efteruddannelse” afholdt 2 kurser i henh. Århus og København, der havde til formål at give inspiration og ideer til undervisningen i netop ”kunst” – efter den nye læreplan. Den reviderede læreplan i oldtidskundskab gælder for elever, der påbegynder deres gymnasieforløb efter 1. august 2010, men kan – efter rektors godkendelse – træde i kraft for elever i 2g og 3g allerede i dette skoleår. I det kommende år er det bestyrelsens intention gennem kurser og udviklingsarbejde at sætte særligt fokus på perspektivteksterne i oldtidskundskab.

Latin i ap

Latindelen i almen sprogforståelse fungerer godt som det naturlige grammatiske eksempelsprog i forhold til almendelen, som det iflg. læreplanen skal være. Samtidig er det glædeligt, at så mange elever gennem latindelen får øjnene op for en ny verden med masser af sproglige og kulturhistoriske perspektiver, så almen sprogforståelse som samlet forløb kommer til at blive en af grundforløbets vigtigste trædesten – på vej mod det videre studieretningsforløb. Studieretningsforløbet hvor eleverne forhåbentlig har fået masser af lyst til og mod på at gå ombord i både de moderne fremmedsprog og de klassiske sprog. I det kommende år vil bestyrelsen gennem kurser og udviklingsarbejde sætte særligt fokus på samarbejdet og synergien mellem latindelen og almendelen i almen sprogforståelse.

Latin på C- og B-niveau

Det er meget glædeligt, at der på flere og flere gymnasier findes latin på C-niveau. På landsplan er der tale om mere end 30 oprettede hold i gennemsnit per skoleår, hvilket er en mangedobling af antallet i forhold til de første år efter reformen i 2005. Og tallet ser ud til at være i konstant stigning. Årsagen til udviklingen skal givetvis findes i den gode og inspirerende undervisning, der leveres i latindelen i ap rundt omkring på gymnasierne, og som giver eleverne lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Europas fælles fortid, sprog og kulturarv. På nogle gymnasier er latinholdene knyttet til en studieretning, men lige så ofte er holdene sammensat som almindelige valgfag uden for studieretning – somme tider endda på B-niveau – hvilket i visse tilfælde undtager eleverne fra at skulle hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau (hvis latin C er 4. fremmedsprog) eller tillader eleverne at vælge matematik på B-niveau i stedet for et naturvidenskabeligt fag (hvis latin C eller et moderne fremmesprog er 3. sprog).

Latin og græsk på A-niveau

Der er i alt 15 gymnasier, der i år har udbudt latin og græsk på A-niveau. Langt de fleste med kombinationen latin og græsk som studieretningsfag. Af disse er der oprettet 10 studieretninger, hvilket omtrent er en fordobling i forhold til det første reformår i 2005, ligesom det kan konstateres, at antallet af elever med græsk på A-niveau er det samme som før reformen. Klassikerstudieretningerne med latin og græsk på A-niveau modtager et særligt tilskud fra Undervisningsministeriet, der udløses, hvis et gymnasium opretter en klassikerstudieretning med mindst 7 elever. Der er således tale om en svag stigning i antallet af især udbudte klassikerstudieretninger, og der er grund til at glæde sig over, at ikke blot eleverne, men også gymnasierne kan se masser af spændende perspektiver i at beskæftige sig med antikken.

Foreningen

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2010 bestået af Christian Høgel, Jesper Thomsen Lemke, Tove Niclasen, Susan Hansen Riis, Jean Christensen, Sebastian Persson og Jens Refslund Poulsen.  Sebastian Persson blev valgt ind som nyt medlem, mens de øvrige blev genvalgt. Ved bestyrelsesmødet i januar 2010 konstituerede bestyrelsen sig med Jens Refslund Poulsen som formand og Jesper Thomsen Lemke som kasserer. Den øvrige fordeling blev bragt i Klassikerforeningens Meddelelser nr. 243 og kan desuden findes på EMU.

Ved det konstituerende møde i sagde foreningen farvel til et medlem af bestyrelsen: Anne Granum-Jensen. Anne Granum-Jensen har lagt et engageret og samvittighedsfuldt arbejde i bestyrelsen og skal have stor tak for sin indsats.

Lokalstrukturen

Sidste år påbegyndte vi arbejdet med at omlægge strukturen for de respektive lokalområder. I stedet for de tidligere 10 lokalområder er der nu fem større områder. Navnene på de nye lokalformænd og – kvinder er nu:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole.

Midtjylland: Birgit Lund Eriksen, Herning Gymnasium, og Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium.

Sydjylland: Daisy Nørtoft Jensen, Varde Gymnasium, og Susan Hansen Riis, Tønder Gymnasium.

Fyn: Rasmus Stobbe, Svendborg Gymnasium.

Sjælland: Poul Erik Kluge, Christianshavn Gymnasium.

Kontaktoplysninger til de nye lokalformænd kan snarest findes på EMU og på klassikerforeningens nye hjemmeside.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil.

Klassikerfonden

I 2010 har Klassikerfonden uddelt præmiesummer til vinderne af oldkonkurrencen (læs herom på http://www.emu.dk/gym/fag/kl/diverse/2010/vinderne.html). Ekstraordinært er Klassikerforeningen i år trådt til med en præmie til vinderen af årets græskkonkurrence, da Det Græske Undervisningsministerium måtte aflyse præmieuddelingerne i år. Præmien i græskkonkurrencen svarer til hovedpræmien i oldkonkurrencen, dvs. 5.000 kr., i form af et rejsegavekort.

Klassikerforeningens Meddelelser

Klassikerforeningens Meddelelser er Klassikerforeningens medlemsblad. Klassikerforeningen udkommer 4 gange om året og rummer meddelelser fra bestyrelsen, fagkonsulenten, artikler, anmeldelser, debatindlæg m.m. af relevans for foreningens medlemmer.

Redaktionen har i det forløbne år bestået af Erik Kristensen (ansvarshavende redaktør), Daisy Nørtoft Jensen (annoncer), Kai Verner Nielsen (anmeldelser), Thomas Haunstrup og Allan Uhre Hansen. Susan Hansen Riis er bestyrelsens kontaktperson til Meddelelser.

Klassikerforeningens Kildehæfter

I 2010 har Klassikerforeningens Kildehæfter udgivet hæfterne ”Epos” af Lene Andersen og ”Breve fra Seneca” af Hans Gregersen og Keld Commerau. Redaktionen består af Jonas Iuul, Lise Lysholt Hansen, Margit Kiil Jørgensen og Helle Gjellerup. Jesper Thomsen Lemke er bestyrelsens kontaktperson til Kildehæfter.

Udviklingsprojekter

I 2010 har Klassikerforeningen søsat to udviklingsprojekter med midler fra UVM. Det ene projekt ”Samarbejdet mellem almendelen og latindelen i almen sprogforståelse” har til formål at styrke samarbejdet mellem latindelen og almendelen i AP. Ud fra en stokastisk udvælgelsesprocess er der blevet udvalgt tre par, en latinlærer og en almenlærer, som hver har haft til opgave at give et bud på undervisningsforløb, der forsøger at behandle de to dele af AP som et hele. Gruppen vil mødes i november og december og diskutere og evaluere de forskellige forløb, og i slutningen af januar vil slutresultatet blive publiceret på EMUen. I det andet projekt ”Toning af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sprogligt-humanistiske studieretninger med udgangspunkt i fællesfaget oldtidskundskab” udvikles i 3 arbejdsgrupper forløbsplaner og materiale med særligt henblik på at tone undervisningen i oldtidskundskab i henholdsvis naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sproglig-humanistisk retning. Undervisningsmaterialet tilrettelægges og udvælges således, at elevernes bevidsthed om og oplevelse af at gå på en bestemt studieretning vil kunne udvides til også at omfatte fællesfaget oldtidskundskab, som på denne måde i et eller flere undervisningsforløb vil kunne tones i den faglige retning, som den pågældende studieretning lægger op til. Også materialet fra dette udviklingsprojekt vil blive publiceret på EMU.

Konkurrencer

Græsk: Det Græske Undervisningsministerium udskrev og afholdt også i år den efterhånden traditionsrige internationale græskkonkurrence for gymnasieelever. Fra Danmark deltog de fleste gymnasier med latin og græsk på A-niveau, og dette års danske vinder blev Louise Fuglsang Christensen fra Nørresundby Gymnasium og HF, der sammen med flere af de andre danske deltagere klarede sig imponerende flot i den vanskelige konkurrence. Opgaven tog i år udgangspunkt i uddrag af Euripides’ tragedie Ifigenia i Aulis. Desværre måtte Det Græske Undervisningsministerium pga. akutte økonomiske besparelser aflyse præmieoverrækkelsen i Athen, hvortil ellers den vindende elev og dennes græsklærer inviteres. Klassikerfonden har – som et plaster på såret – sponsoreret et rejsegavekort til Louise Fuglsang Christensen, så hun alligevel kan komme til Athen.

Latin: Klassikerforeningen udskrev og afviklede for anden gang en latinkonkurrence for elever i 2g med latin på A-niveau. Opgaven tog i år udgangspunkt i et Cicero-brev, hvortil der stilledes både sproglige og indholdsmæssige spørgsmål. Vinderen blev Sophus Umberto Søndergaard Helle fra Østre Borgerdyd Gymnasium, der vandt en rejse til Rom for at deltage i Academia Latina, der arrangeres af Euroclassica. Academia Latina blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, og vinderen fik i stedet af ”Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond” sponsoreret en rejse til Rom.

Oldtidskundskab: Klassikerforeningen udskrev for første gang i 2010 i samarbejde med Klassikerfonden en essay-konkurrence for alle elever i gymnasieskolen med oldtidskundskab. Temaet for essayet var ”Mit møde med Antikken”, og foreningen modtog 28 bidrag fra hele landet. De viste en meget forskelligartet tilgang til emnet, men alle var de præget af elevernes dybe interesse for og fascination af den klassiske oldtid. En priskomité bestående af Jarl Damgaard fra UVM, Henrik Holm fra Den Kongelige Afstøbningssamling og Kirstine Bøggild-Johannsen fra Thorvaldsens Museum bedømte de indsendte essays og valgte 3 vindere, som ved en reception på Den Kongelige Afstøbningssamling fik overrakt deres præmier, bestående af 5.000 kr. til vinderen og boggaver til anden- og tredjepladsen.

Efteruddannelse

Skoleårets første kursus ”Det romerske Spanien” d. 1.-6. september afvikledes i samarbejde med Euroclassicas årlige konference og generalforsamling, som i år fandt sted i Madrid. Fra Danmark deltog fire af Klassikerforeningens medlemmer, der i løbet af det intensive program deltog i workshops om bl.a. skrivning og kosmetik i antikken, der alle var udviklet af spanske gymnasielærere til brug i undervisningen i de klassiske fag. Desuden deltog deltagerne i en række udflugter til arkæologiske sites i omegnen af Madrid og overværede sågar en opførelse af Sofokles’ tragedie Elektra i det antikke teater i Segobriga.

Det årlige kursus for lærere i latin og græsk på A-niveau, det såkaldte ”Haldkursus”, havde sidste år så mange tilmeldinger, at foreningen var på nippet til at skulle afvise folk på grund af pladsmangel. Af den årsag blev dette års ”Haldkursus” d. 10.-11. september afviklet på Ry Park Hotel i stedet for på Haraldskær ved Vejle. Årets fokus var begynderundervisning i latin og græsk (indhold, progression og didaktik), samt den sædvanlige evaluering af årets skriftlige eksaminer i græsk og latin.

I oktober udbød foreningen tre endagskurser i forbindelse med læreplansændringer i kunstsøjlen i oldtidskundskab i henholdsvis Århus d. 6. oktober, Odense d. 7. oktober og København d. 8. oktober. Kurset i Odense blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, men deltagerne havde i stedet for mulighed for at tilmelde sig i enten Århus eller København, hvor kurserne blev afholdt. Begge steder informerede fagkonsulent Susanne Høeg først om læreplansændringerne, hvorefter foredragsholderne docent Jacob Isager (SDU Odense) og lektor Poul Pedersen (SDU Odense) præsenterede mulige vinkler på kunstundervisningen i oldtidskundskab efter læreplansændringen, og der blev rundet af med en lille workshop, forestået af fagkonsulent Susanne Høeg og bestyrelsesmedlem Tove Niclasen.

Det udbudte kursus ”Samarbejde i sprogstudieretninger”, som foreningen havde annoceret til d. 3. november i samarbejde med Aarhus Universitet og i forlængelse af et af sidste års udviklingsprojekter, blev desværre aflyst pga. meget få tilmeldinger. Kursets formål var – som titlen antyder – at indkredse områder, hvor sprogfagene i gymnasiet kan samarbejde.

I forbindelse med den årlige generalforsamling d. 12. november, afholdes kurset ”Nye bøger i old”, hvor forskellige lærebøger til oldtidskundskab præsenteres af forfatterne gennem oplæg og workshops. Kurset afholdes ligesom generalforsamlingen på Syddansk Universitet i Odense.

I januar 2011 udbyder foreningen endags-kurset ”IKT i undervisningen i oldtidskundskab, latin og græsk” i henh. Århus (d. 21. januar 2011, Risskov Gymnasium) og København (d. 28. januar 2011, Nærum Gymnasium). Kurset vil introducere undervisere i oldtidskundskab, græsk og latin til forskellige ikt-redskaber, man kan bruge i undervisningen, fx video-podcasts, wiki, E-tavler, diskussionsforum, mm. Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde. Underviser begge steder: cand. mag. i klassisk filologi og master i IKT og læring Chresteria Neutzsky-Wulff.

Skoleårets sidste kursus ”Det antikke epos” afholdes som internatkursus i Vejle d. 4.-5. marts 2011. Lene Andersen vil, med udgangspunkt i sit nye eposhæfte udgivet af Klassikerforeningens Kildehæfter, give en introduktion til det antikke epos fra Homer over Apollonios Rhodios og Vergil til det senantikke epos. Arbejdsformen er foredrag og gruppearbejde. Undervisere: Lene Andersen m.fl.

Samarbejde med andre organisationer og foreninger

Klassikerforeningen samarbejder med en række beslægtede organisationer og foreninger. Kontakten til de øvrige faglige foreninger går først og fremmest gennem Pædagogisk Samarbejdsudvalg og Gymsprog i GL-regi. Euroclassica er omtalt ovenfor i forbindelse med kurset ”Det romerske Spanien” og udgør foreningens kontaktflade til de klassiske fag i de øvrige europæiske lande. Foreningen holder desuden kontakt til Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk Forening, samt ikke mindst studenterforeningerne på universiteterne.

”ja-til-sprog” er navnet på et forholdsvis nystartet netværk, som foreningen ligesom andre gymnasiesprogforeninger, institutioner og organisationer også er tilmeldt. Netværket administreres af Dansk Industri og er vært for en række konferencer og møder, der skal belyse forskellige aspekter af diskussionen om, hvordan sprogfagene styrkes i uddannelsessystemet. Foreningen har et såkaldt firmamedlemskab af dette netværk, hvorfor foreningens medlemmer gratis vil kunne deltage i netværkets arrangementer.

LATINKONKURRENCEN

Klassikerforeningen indbyder hermed elever i 2g med latin på A-niveau, samt elever i 2g og 3g med latin på B- og C-niveau til at deltage i foreningens latinkonkurrence. Konkurrencen finder sted onsdag d. 2. februar 2011 og er en skriftlig prøve på 2 timer med alle hjælpemidler. Den enkelte skole kan placere prøven, hvornår på dagen det passer bedst, bare eleverne får 120 minutter til besvarelsen. Hver enkelt skole skal selv sørge for, at der er lokale og vagt(er).

OPGAVEN

A. Oversættelse af en let bearbejdet latinsk tekst

Med teksten følger en del gloser, men eleverne skal også selv på jagt i ordbogen.

Der er ikke nogen ’litterær’ oversættelse.

B. Spørgsmål til teksten vedrørende morfologi, syntaks og indhold.

TILMELDING

Hver skole bedes – inden onsdag den 26. januar – sende en mail til latinkonkurrencekoordinator Margit Kiil-Jørgensen mj@silkeborg.gym.dk med oplysninger om, hvor mange eleverne skolen deltager med. Husk at angive latinlærerens emailadresse og mobilnummer.

KONKURRENCEN

Opgaven sendes per mail til de involverede lærere senest onsdag d. 2. februar 2011 kl. 7.00.

Når prøven er afholdt, vælges af skolens latinlærer den bedste opgavebesvarelse, som senest onsdag d. 9. februar sendes til Jean Christensen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum eller scannes og sendes som e-mail til jean@comxnet.dk. Jean Christensen og Christian Høgel fra Klassikerforeningens bestyrelse er censorer, og resultatet vil foreligge kort efter vinterferien og meddeles per email.

PRÆMIEN

Præmien er et gavekort på 5000 kr, som kan anvendes til en rejse til Rom.

Evt. spørgsmål til latinkonkurrencen kan rettes til Margit Kiil-Jørgensen mj@silkeborg.gym.dk eller Klassikerforeningens formand Jens Refslund Poulsen mail@klassikerforeningen.dk.

OLDKONKURRENCEN

HOMER

Klassikerforeningen udskriver i samarbejde med Klassikerfonden en konkurrence blandt alle elever, som har oldtidskundskab i skoleåret 2010/2011. Der er to kategorier:

 • Essay. Skriv et essay om Homer. Du kan tage udgangspunkt i et konkret tekststykke af Homer eller skrive generelt om Homers værk og dets betydning for den senere europæiske kultur.
  Denne opgave skal besvares individuelt og skal fylde 4-6 sider.
 • Multimedieproduktion. Produktionen skal ved hjælp af film eller animation af 3-6 minutters varighed illustrere en eller flere scener fra et af Homers værker. Denne opgave kan besvares i grupper af op til 4 personer. Det er en forudsætning for deltagelse, at konkurrencedeltagerne selv har rettighederne til alt materiale, som bruges i produktionen.

PRÆMIER

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr.

Alle præmietageres værker vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside
www. klassikerforeningen.dk.

DELTAGELSE

Essays sendes på mail som vedhæftet fil til adressen oldkonkurrence@klassikerforeningen.dk.  Filnavnet skal være identisk med deltagerens navn.

Multimedieproduktioner indsendes på DVD til Tove Niclasen, Vordingborg Gymnasium, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg.

Frist for indsendelse er 1. marts 2011. Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på hjemmesiden 1. april 2011.

KONKURRENCER 2010-11

Klassikerforeningen udskrev i skoleåret 2010-11 to elevkonkurrencer. En oldtidskundskabskonkurrence for elever med oldtidskundskab C, og en latinkonkurrence for elever i 2g med latin A og elever i 2g og 3g med latin C og B.

Vinderne af oldtidskundskabskonkurrencen blev:

1. præmie: Erling Nørkjær Nielsen, Støvring Gymnasium (essay)

2. præmie: Christian Wulf, Jacob Salomonsen, Carl Pedersen og Stefan Noe, Støvring Gymnasium (filmproduktion)

Vinderen af latinkonkurrencen blev:

Theiss Bendixen, Thisted Gymnasium

Vinderne fik overrakt diplomer og præmier ved en festlig ceremoni på Ny Carlsberg Glyptotek lørdag d. 7. maj 2011.

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN 2011

 • Jesper Thomsen Lemke, lektor, Risskov Gymnasium, latin, græsk og oldtidskundskab.
 • Christian Høgel, lektor, Syddansk Universitet.
 • Susan Hansen Riis, adjunkt, Tønder Gymnasium, græsk, oldtidskundskab, tysk.
 • Sebastian Persson, adjunkt, Helsingør Gymnasium, latin og oldtidskundskab.
 • Brian Andreasen, lektor, Risskov Gymnasium, dansk, græsk, oldtidskundskab og latin.
 • Katri Bügel Jørgensen, adjunkt, Christianshavns Gymnasium, latin, græsk, oldtidskundskab og engelsk.
 • Jens Refslund Poulsen, adjunkt, Gefion Gymnasium, latin, græsk og oldtidskundskab.

GENERALFORSAMLING 2010

Klassikerforeningens generalforsamling afholdes fredag den 12. november 2010 kl. 15.30-17.30 på Syddansk Universitet (Odense) i lokale O 100 (nær hovedindgangen).

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning*

3.      Kassererens beretning

4.      Valg af kandidater til bestyrelsen

5.      Valg af 2 revisorer

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Eventuelt

* Publiceres i Klassikerforeningens Meddelelser, EMU, samt her på foreningens hjemmeside: Formandsberetning 2010.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love findes her.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes fredag d. 12. november kl. 10-15.00 kurset ”Nye bøger i oldtidskundskab”, hvor en række lærebogsforfattere vil præsentere og lede workshops med udgangspunkt i deres nyudgivne bøger. Se mere her: Nye bøger i oldtidskundskab.

Desuden afholdes lokalformandsmøde torsdag d. 11. november kl. 18-21 på Syddansk Universitet, Odense. Indbydelse sendes direkte til lokalformændene.

Bestyrelsen

Nye bøger i old

Kursus i nye lærebøger i Oldtidskundskab

Tid, sted og program: Fredag d. 12. november, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale O 100, nær hovedindgangen hvor følgende nye og kommende lærebøger blive præsenteret af forfatterne:

10.00 – 11.15 Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen: I Guders og Heltes Spor (Systime 2010), med perspektiveringer af Iliaden, Odysseen, Orfeus og Dionysos.

11.15 – 11.30 Kaffepause

11.30 – 12.45 Lene Ipsen: Etik og tragedie. Sofokles’ Filoktet (Systime 2009), om etiske og menneskelige værdier, der er gået i arv fra antikkens tid, og som stadig er aktuelle i forståelsen af nutidens verdensbillede.

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Chresteria Neutzsky-Wulff og Anne Mette Borcher Hansen: Græske myter fra antikken til det 21. århundrede: Prometheus, Epimetheus & Pandora (arbejdstitel; Udkommer på Systime, marts 2011), – tekstudvalg af antikke og perspektiverende tekster samt et billedappendix, der belyser forskellige tidsaldres opfattelse og fremstilling af myten om Prometheus, Epimetheus og Pandora. Udkommer som fysisk bog og i-bog.

14.45 – 15.00  Afrunding

Hver bog vil blive præsenteret af forfatterne, hvorefter der vil der være en kort workshop hvor man vil kunne diskutere hvordan bog og medfølgende materiale kan anvendes i gymnasiets oldtids­kundskabs­undervisning.

Tilmelding sker til choegel@hist.sdu.dk.

Det antikke epos

Formål

Introduktion til og læsning af kendte og knap så kendte sider af det antikke epos – samt udblik til epos’ets efterantikke tradition. Kurset efterfølges i efteråret 2011 af 1-dags-kurset: Det efterantikke epos.

Program

Fredag 04.03.2011

12.00 Ankomst og frokost.

13.00 Lene Andersen: Det antikke epos – genreovervejelser. Foredrag og fælles diskussion.

15.00 Kaffepause.

15.30 Lene Andersen: Mellem Homer og Vergil. Apollonios Rhodios’ Argonautika. Foredrag.

16.00 Læsning af udvalgte passager af Argonautika. Gruppearbejde på basis af udleverede kopier af C.P. Christensen Schmidts oversættelse (fremsendes til deltagerne).

17.00 Diskussion af udvalgte passager af Argonautika. Fælles diskussion.

18.00 Lene Andersen: Waltharius – et middelalderligt epos med inspiration fra Vergil. Foredrag.

18.30 Pause

19.00 Middag.

20.00 Ole Thomsen: Foredrag om Vergils 5. ekloge. Et forsøg på at forene en fortolkning med en beskrivelse af, hvordan oversættelsen i Veje til Rom er blevet til.

22.00 Aftenkaffe.

Lørdag 05.03.2011

08.00 Morgenmad

09.00 Ole Thomsen: Om Lukans undergangsepos med udgangspunkt i de tre uddrag af værket som findes oversat i Veje til Rom. Foredrag.

10.00 Læsning af udvalgte passager af Lukan. Gruppearbejde på basis af Ole Thomsens oversættelse i Veje til Rom (medbringes af deltagerne).

11.00 Diskussion af udvalgte passager af Lukan. Fælles diskussion.

12.30 Frokost og afrejse.

Arbejdsform

Foredrag og gruppearbejde.

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab, græsk og latin.

Undervisere

Lene Andersen og Ole Thomsen

Tid og sted

Fredag d. 4. marts 2011 kl. 12 – lørdag d. 5. marts 2011 kl. 13.30 i “Torvehallerne”, Vejle.

Pris

3000 kr for medlemmer af Klassikerforeningen. 3500 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest torsdag d. 10. februar 2011 til Jesper Thomsen Lemke: jtlemke@gmail.com

Kontakt

Jens Refslund Poulsen: jrp@gefion-gym.dk

IKT i old, latin og græsk.

Formål

Kursets formål er at hjælpe undervisere i gang med at bruge ikt-redskaber i undervisningen i oldtidskundskab, latin og græsk.

Indhold

Kurset er en introduktion til især de pædagogiske aspekter af forskellige ikt-redskaber: video-podcasts, wiki, elektronisk tavle, diskussionsforum mm. Deltagerne medbringer eget materiale, som de i løbet af kurset får omformet til at inkludere e-læring.

Arbejdsform

Der veksles mellem oplæg, herunder fremvisning af eksempler, små fælles øvelser og gruppearbejde.

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab, latin og græsk.

Undervisere

Chresteria Neutzsky-Wulff, cand.mag. i klassisk filologi og master i ikt og læring.

Tid og sted

Fredag d. 21. januar 2011 kl. 10-16 i Århus.

Fredag d. 28. januar 2011 kl. 10-16 i København.

Pris

800 kr for medlemmer af Klassikerforeningen, 1000 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest mandag d. 13. december 2010 til Jesper Thomsen Lemke: jtlemke@gmail.com

Kontakt

Chresteria Neutzsky-Wulff: chresteria@chresteria.dk

Kunstsøjlen i oldtidskundskab

Formål

Introduktion til den “nye” kunstsøjle i oldtidskundskab.

Indhold

Den nye læreplan for oldtidskundskab skelner mellem arkitektur og kunst. Kunst omfatter både skulptur og maleri. På kurserne vil der blive givet forslag til, hvordan græsk og romersk maleri og skulptur kan samtænkes i et forløb, og hvordan det antikke materiale kan perspektiveres.

Der vil blive holdt oplæg af specialister i den græske og romerske kunsts historie og betydning for senere europæisk kunst, og af en moderne kunster, som vil fortælle om sin inspiration fra antikken.

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab.

Undervisere

Docent  Dr. Phil. Jacob Isager, Syddansk Universitet, Lektor Poul Pedersen, Syddansk Universitet samt en moderne billedkunstner.

Tid og sted

Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 10-16 i Århus.

Torsdag d. 7. oktober 2010 kl. 10-16 i Odense.

Fredag d. 8. oktober 2010 kl. 10-16 i København.

Pris

800 kr for medlemmer af Klassikerforeningen, 1000 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest: Mandag d. 13. september.

Odense: Tove Niclasen, e-mail: tn@vordingborg-gym.dk

Århus + København: Jean Christensen, e-mail: jc@nagym.dk

Hald-kursus

Formål

Årligt kursus om latin og græsk på A-niveau.

Indhold

Begynderundervisning i latin- og græskundervisningen (indhold, progression og didaktik). Evaluering af årets skriftlige eksaminer i latin og græsk.

Arbejdsform

Oplæg, gruppearbejde og foredrag.

Målgruppe

Lærere i latin og græsk på A-,B, og evt. C-niveau

Tid og sted

Fredag d. 10. september kl. 12  – lørdag d. 11. september 2010 kl. 13.30, Ry Parkhotel, Ry.

Pris

2500 kr for medlemmer af Klassikerforeningen, 3000 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest mandag d. 14. juni 2010 til Jesper Thomsen Lemke: jtlemke@gmail.com

Samarbejde i sprogstudieretninger

Formål

Formålet med projektet og dermed kurset er at indkredse og beskrive kerneområder, hvor sprogfagene kan samarbejde med hinanden og med de humanistiske fag i øvrigt. Kurset afvikles som afslutningen på et udviklingsprojekt, som er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Klassikerforeningen med støtte fra UVM.  Både de klassiske og de moderne sprog på AU har deltaget i projektet.

Program

9.30-10.00     Ankomst og kaffe

10.00-13.00   Oplæg.  Hvert oplæg ca. 25 minutter, rækkefølgen er ikke endelig.

 • Alexandre Planque (Fransk): “Fædra-myten i europæisk litteraturhistorie”.

Siden antikken har de klassiske myter været en uudtømmelig inspirationskilde for mange forfattere og således også i moderne kunst, litteratur og film. Jeg vil illustrere den klassiske  mytologis relevans for undervisning i sprogfagene, oldtidskundskab og dansk med               udgangspunkt i en konkret myte, Fædra-myten, hvis første skriftlige overleveringer stammer fra de antikke forfattere Euripides, Ovid og Seneca, og som i dag byder på spændende og  nyskabende genskrivninger på en række forskellige sprog.

 • Marianne Pade (Klassisk filologi): “Libertasom frihedsbegrebets udvikling”.

I moderne definitioner af demokratiet spiller begrebet frihed en afgørende rolle. I oplægget diskuteres det demokratiske frihedsbegrebs historie med nedslag hos bl.a. Thukydid, Demosthenes, Cicero, Sallust, Leonardo Bruni, Macchiavelli, Montesquieu og George Washington.

 • Michael Skoumand (Engelsk): “Shakespeare i klassikken og klassikken i Shakespeare!”
 • Hans Lauge Hansen (Spansk): “Erindring og kulturel identitet”

Fortiden genskrives i nutiden med henblik på fremtiden, og måden de “svære” begivenheder såsom den spanske borgerkrig, Algierkrigen, anden Verdenskrig og Holocaust osv. fortælles, og måden vi forstår vores klassiske baggrund for den sags skyld, siger meget om de kulturelle identiteter som er under udvikling lige nu.

 • Søren Fauth (Tysk), “Udvekslingen mellem tysk og skandinavisk litteratur og kultur omkring      1900 – et forslag til samarbejde mellem tysk, nordisk, filosofi, billedkunst og musik”

I dag ved vi at de nationale litteraturers ‘nationalitet’ ikke er meget andet end en romantisk fiktion. Litteraturen, musikken, billedkunsten kender ingen grænser. Omkring år 1800 opholdt den tyske digter Klopstock sig i en længere periode ved det danske    hof; Baggesen og Oehlenschläger skrev på dansk og tysk. Et århundrede senere var den kulturelle udveksling mellem Tyskland og Skandinavien mindst ligeså intens. Thomas Mann læste Pontoppidan, Bang, H.C. Andersen, Ibsen, Jonas Lie, mens R.M. Rilke var stærkt optaget af J.P. Jacobsen. Filosofferne Schopenhauer, Hartmann og Nietzsche gik deres sejrsgang over hele Europa, ikke mindst i Skandinavien. Oplægget skitserer dette grænseløse landskab omkring 1900 og anviser mulige veje for et tæt samarbejde mellem billedkunst, musikhistorie, filosofi, nordisk og tysk.

 • Steen Bille Jørgensen (Fransk): “Close reading i dag. Nye vinkler på tekstlæsningen?”

Hvordan læser vi litteratur i dag, og hvordan kan vi forholde os til den helt nye litteraturs  genskrivninger og pastiche-former? Moderniseret close reading er et svar, der åbner for spørgsmål angående relevant kontekstualisering og læserens rolle. Oplægget henvender sig til læsere af både klassiske og moderne tekster.

13.00-13.45   Frokost

13.45-15.45   Workshops, hvor deltagerne i projektet præsenterer deres arbejde. Deltagerne har i grupper arbejdet med følgende temaer:

Republikanisme og demokrati – Retorik – Terrorrisme – Tradition og modernitet – Identitetsskabelse – Periodelæsning – Oversættelse og reception.

Hver gruppe har indkredset og udvalgt materiale og overvejet, hvordan fagene kan arbejde sammen om emnet. Det har været et mål at få alle sprogfag med i alle emner.

Eftermiddagen deles i to perioder, så deltagerne i konferencen kan deltage i (mindst) to workshops.

Kaffe ca. 14.30 mellem de to runder.

15.45-16.00   Opsamling og afrunding.

Målgruppe

Lærere i de klassiske og moderne sprog, oldtidskundskab, dansk og historie.

Undervisere

Fra AU: Marianne Pade, Steen Bille, Søren Fauth, Hans Lauge, Michael Skovmand

Fra UVM: Susanne Høeg

Fra gymnasierne: Hans Balling, Silkeborg Gymnasium – Finn Lyngholm Christensen, Holstebro Gymnasium – Per Krarup Holst, Alssund Gymnasium – Daisy Nørtoft Jensen, Varde Gymnasium – Margit Kiil Jørgensen, Silkeborg Gymnasium – Heidi Kummerfeldt, Støvring Gymnasium – Anne Vase, Gymnasiet i Odder.

Tid og sted

Onsdag d. 3. november 2010 kl. 10-16 på Aarhus Universitet.

Pris

400 kr.

Tilmelding

Senest fredag d. 4. oktober 2010 til Jesper Thomsen Lemke: jtlemke@gmail.com

Kontakt

Marianne Pade – oldmp@hum.au.dk

Susanne Høeg – sh@odder-gym.dk

Margit Kiil Jørgensen – mj@silkeborg.gym.dk

Det romerske Spanien

Formål

At give deltagerne en introduktion til det romerske Spanien med udgangspunkt i hovedstaden Madrid.

Indhold

Kurset afholdes i forbindelse med Euroclassicas årlige generalforsamling og medlemskonference. Det foreløbige program ser sådan ud:

Onsdag 01.09: Ankomst og indkvartering.

Torsdag 02.09: Byvandring i Madrid og besøg på Pradomuseet.

Fredag 03.09: Eurclassica-konference med deltagelse i workshops om a) Ancient Writing, b) Roman Jewellery, c) Roman Food.

Lørdag 04.09: Udflugt til Segobriga med bl.a. opførelse af Elektra i det romerske teater.

Søndag 05.09: Udflugt til Segovia eller Alcalá de Henares.

Mandag 06.09: Hjemrejse

Arbejdsform

Foredrag, workshops og ekskursioner. Arbejdssproget er dansk og engelsk.

Målgruppe

Lærere i latin og oldtidskundskab.

Undervisere

NN.

Tid og sted

Onsdag d. 1. september – mandag d. 6. september 2010, Madrid, Spanien.

Pris

4000 kr (rejseudgifter til og fra Madrid ikke medregnet). Deltagerne sørger selv for at bestille ud- og hjemrejse til 01.09 og 06.09.

Tilmelding og kontakt

Senest tirsdag d. 25. maj 2010 til Jens Refslund Poulsen: jr@borgerdyd.dk

Sophie Ege Lauridsen

(kasserer)

Tlf. 22251740

Sophie_Ege_Lauridsensophiege71@gmail.com

Lektor på Brøndby Gymnasium med oldtidskundskab, religion og
engelsk.

 

INDMELDELSE

Et års medlemskab af Klassikerforeningen koster normalt 500 kr, mens studerende, ledige, efterlønnere og pensionister kun betaler 300 kr. Et ægtefællemedlemskab koster 700 kr.

Medlemmer modtager årligt 3 numre af LOGOS, samt normalt 1-2 udgivelser fra Klassikerforeningens Kildehæfter. Endvidere tilbydes reduceret pris på foreningens kurser.

Se flere gode grunde til at blive medlem af Klassikerforeningen her!

BLIV MEDLEM AF KLASSIKERFORENINGEN PÅ FØLGENDE MÅDE:

Følg dette link: https://medlemmer.foreningsadministration.dk/indmeldelse/Trin2/Klassiker og udfyld felterne. Du vil straks derefter modtage en mail med log-in oplysninger.

Du vil desuden med en faktura modtage et velkomstbrev fra foreningen samt et eksemplar af Klassikerforeningens medlemsblad Logos og en tidligere udgivelse fra Klassikerforeningens Kildehæfter (dog tages der forbehold for udsolgte oplag, og du vil alternativt modtage to numre af Logos).

Ønskes udmeldelse af Klassikerforeningen, bedes henvendelse også rettet til klassiker@sekr.dk

Kurser 2010-11

Klassikerforeningens kursusprogram for skoleåret 2010-11  kan ses nedenfor i foreningens kursuskalender. Klik på det enkelte kursus for at læse mere om indhold, pris og tilmelding.

September 2010

Det romerske Spanien 01-06.09 (udlandskursus)

Haldkursus 10-11.09 (internatkursus)

Oktober 2010

Kunstsøjlen i oldtidskundskab 06-08.10 (3 endageskurser)

Samarbejdet i humanistisk-sproglige studieretninger 03.11.10 (endageskursus)

November 2010

Generalforsamlingskursus: Nye bøger i oldtidskundskab 12.11 (endageskursus)

Januar 2011

IKT i undervisningen i oldtidskundskab, latin og græsk 21.01 + 28.01 (2 endageskurser)

Marts 2011

Det antikke epos 04-05.03 (internatkursus)

KILDEHÆFTER

Klassikerforeningen udgiver 1-2 gange årligt et kildehæfte, der udsendes gratis til alle foreningens medlemmer.

En oversigt over udgivne kildehæfter og priser findes på Kildehæfters egen hjemmeside, hvorfra det også er muligt at bestille hæfterne.

Link til Kildehæfters hjemmeside

Kildehæfters redaktion

Roar Rimmen Gaardsøe (redaktør)
Tlf. 30 63 93 69
roar.gaardsoee@gmail.com

Margit Kiil Jørgensen
tlf. 86 80 09 90
margit.kiil.joergensen@skolekom.dk

Helle Gjellerup,
Dalgas Boulevard 50, 2000 Frederiksberg
38 88 16 75, hgj@vuf.nu

Lise Lysholt Hansen
Tlf: 20 31 13 81
lh@ikast-gym.dk

Natascha Kampp
Enghavevej 7, st, 7620 Lemvig
Telefon: 23 46 22 47, nk@lemvig-gym.dk

Om LOGOS

Logosforside
Logos er foreningens og medlemmernes medlemsblad og fælles forum. Det udkommer 3 gange årligt.
Logos bringer nyt om undervisningen i de klassiske fag, om faglige spørgsmål og om foreningens aktiviteter og synspunkter. Der vil normalt være et tema med sigte på gymnasieundervisningen i hvert nummer. Dertil kommer faglige artikler, anmeldelser af relevant dansksproget litteratur, udstillinger med mere.

Få smagsprøver på artikler fra Logos – og Meddelelser – her

Logos’ redaktion:

Hans Gregersen, Aalborg Studenterkursus (ansvarshavende redaktør)
Tlf. 26 85 62 48
hg@aalborgstudenterkursus.dk

Anja Czepluch (Midtfyns Gymnasium)
Tlf. 60 77 24 03
czepluch@hotmail.com

Allan Uhre Hansen (Svendborg Gymnasium og HF)
Tlf. 26 12 25 74
allanuhrehansen@gmail.com

Bo Larsen (Lemvig Gymnasium)
Tlf. 96 75 70 53 / 25 48 71 02
bl@lemvig-gym.dk

Pernille Borch Petersen (Egedal Gymnasium og HF)
Tlf: 27 12 86 30
PP@egedal-gym.dk

Katja Holm (Borupgaard Gymnasium)
Tlf: 30 52 10 41
katjacholm@gmail.com

Bengerd Maria Juul Thorsen (Gammel Hellerup Gymnasium)
Tlf: 50 57 49 17
bjt@ghg.dk

Mette Marie Dons (Roskilde Gymnasium)
Tlf: 25 33 62 84
rgmd@roskilde-gym.dk


Bestyrelsen 2010

Klassikerforeningens bestyrelse 2010

Klassikerforeningens bestyrelse 2010

Bestyrelsen bestod i 2010 af:

Jens Refslund Poulsen (formand),

Jesper Thomsen Lemke (kasserer),

Susan Hansen Riis,

Tove Niclasen,

Jean Christensen,

Christian Høgel og

Sebastian Persson.

KONTAKT

Klassikerforeningen kan kontaktes på mail@klassikerforeningen.dk

For henvendelser, der drejer sig om indmeldelse eller udmeldelse af foreningen, bedes mail sendt til klassiker@sekr.dk
For yderligere information om indmeldelse, klik her

For kontakt til bestyrelsen kan kontaktoplysninger desuden findes under “bestyrelsen”

Adressen på Klassikerforeningens administration er:

Dit Sekretariat ApS
Toldboden 3, 2. sal D18
8800 Viborg

Tlf.: 78 70 63 40
Mail-adresse: klassiker@sekr.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.