GENERALFORSAMLING 2010

Klassikerforeningens generalforsamling afholdes fredag den 12. november 2010 kl. 15.30-17.30 på Syddansk Universitet (Odense) i lokale O 100 (nær hovedindgangen).

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning*

3.      Kassererens beretning

4.      Valg af kandidater til bestyrelsen

5.      Valg af 2 revisorer

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Eventuelt

* Publiceres i Klassikerforeningens Meddelelser, EMU, samt her på foreningens hjemmeside: Formandsberetning 2010.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love findes her.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes fredag d. 12. november kl. 10-15.00 kurset ”Nye bøger i oldtidskundskab”, hvor en række lærebogsforfattere vil præsentere og lede workshops med udgangspunkt i deres nyudgivne bøger. Se mere her: Nye bøger i oldtidskundskab.

Desuden afholdes lokalformandsmøde torsdag d. 11. november kl. 18-21 på Syddansk Universitet, Odense. Indbydelse sendes direkte til lokalformændene.

Bestyrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.