OVERSÆTTELSESPROJEKTER I DANMARK

Mange har i disse år kastet sig ud i at oversætte latinske eller græske tekster. Nogle af dem er udkommet på papir, andre elektronisk, fx i det elektroniske tidsskrift Aigis. Fælles for dem er, at de er med til at udbrede kendskabet til den klassiske litteratur, både for praktiserende klassikere i gymnasiet og på universitet og for den læserskare, der interesserer sig for antikken og køber og læser sådanne oversættelser.

Det er så godt som umuligt at have overblik over, hvilke oversættelsesprojekter der er i gang, og ofte hører man blot om dem ved en tilfældighed. Klassikerforeningen vil gerne hjælpe med at gøre denne situation mere overskuelig og har derfor nu taget initiativ til at forsøge at lave en liste over, hvem der arbejder (eller påtænker at arbejde) med oversættelser af latinske eller græske tekster i Danmark. En sådan liste vil gøre det muligt for evt. interesserede at henvende sig til oversætteren med råd, hjælp, spørgsmål mv.

Margit Kiil Jørgensen og Birthe Bang Nielsen
Oversættelse og kommentarer til Alkiphrons Hetære-Breve og Lukian Hetære-Dialoger.
Hetære-Brevene er klar, Hetære-Dialogerne er under udarbejdelse.
Det hele kan findes på hjemmesiden https://hetærer.dk

Ole Meyer
Sextus Propertius, Et udvalg med titlen “Til Cynthia. Elegier”. Prøver har været bragt i Aigis 2016 & 2018.

Inger Nord
Plinius den Yngre, udvalg af breve (i alt 102) fra bog I-IX. Udgivet i Klassikerforeningens Kildehæfter sommer 2017. Påtænkt fortsættelse med endnu et udvalg af brevene, også fra bog I-IX.

Torben Frische

Euripides’ Ifigenia i Aulis:
Oversættelsen udgives af Teaterselskabet PSV og forventes trykt og udsendt januar 2019.
Oversættelsen af Euripides’ Alkestis ligger stille indtil videre.

Karen Dreyer Jørgsen
Tacitus’ Annales 1. bog er påbegyndt.

Peter Bruun Hansen
1) Seneca den ældre: Controversiae (m. Anders Grunnet). Arbejdet er påbegyndt.
2) Plautus: Menaechmi.  Arbejdet er påbegyndt
3) Sueton: De viris illustribus (fragmentarisk bevaret) Arbejdet er påbegyndt.

Tue Søvsø
Cicero De officiis; Cicero De finibus; Marcus Aurelius; Meditationes;
Der er skrevet kontrakt med Gyldendal på oversættelsen af i alt fire stoiske værker, hvor de tre nævnte allerede er fastlagt. De officiis forventes udgivet i januar 2018, og de tre øvrige titler skulle så gerne følge trop henover de følgende to-tre år.

Rasmus Gottschalck
Xenophon Om Ridekunsten og Rytteranføreren.
Forventes færdig og udgivet inden sommeren 2018.

Allan Rosengren
Marcus Junianus Justinus: Epitoma historiarum Philippicarum (ligger stille)
og
Latinske indskrifter i Sorø, se www.cils.dk

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.