KILDEHÆFTER

Klassikerforeningen udgiver 1-2 gange årligt et kildehæfte, der udsendes gratis til alle foreningens medlemmer.

En oversigt over udgivne kildehæfter og priser findes på Kildehæfters egen hjemmeside, hvorfra det også er muligt at bestille hæfterne.

Link til Kildehæfters hjemmeside

Kildehæfters redaktion

Roar Rimmen Gaardsøe (redaktør)
Tlf. 30 63 93 69
roar.gaardsoee@gmail.com

Margit Kiil Jørgensen
tlf. 86 80 09 90
margit.kiil.joergensen@skolekom.dk

Helle Gjellerup,
Dalgas Boulevard 50, 2000 Frederiksberg
38 88 16 75, hgj@vuf.nu

Lise Lysholt Hansen
Tlf: 20 31 13 81
lh@ikast-gym.dk

Natascha Kampp
Enghavevej 7, st, 7620 Lemvig
Telefon: 23 46 22 47, nk@lemvig-gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.