LOGOS

Om LOGOS

Logosforside
Logos er foreningens og medlemmernes medlemsblad og fælles forum. Det udkommer 3 gange årligt.
Logos bringer nyt om undervisningen i de klassiske fag, om faglige spørgsmål og om foreningens aktiviteter og synspunkter. Der vil normalt være et tema med sigte på gymnasieundervisningen i hvert nummer. Dertil kommer faglige artikler, anmeldelser af relevant dansksproget litteratur, udstillinger med mere.

Få smagsprøver på artikler fra Logos – og Meddelelser – her

Logos’ redaktion:

Hans Gregersen, Aalborg Studenterkursus (ansvarshavende redaktør)
Tlf. 26 85 62 48
hg@aacg.dk

Katja Holm (Borupgaard Gymnasium)
Tlf: 30 52 10 41
katjacholm@gmail.com

Marie Kluge (Herlev Gymnasium)

mak@herlev-gym.dk

Mathias Hartvig Arnov (Borupgaard Gymnasium)
Tlf: 51554040
ma@boag.nu

Andreas Petersen Bech (Ribe Katedralskole)
andreas.p.bech@gmail.com

Tidligere artikler og anmeldelser

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.