LOGOS

Om LOGOS

Logosforside
Logos er foreningens og medlemmernes medlemsblad og fælles forum. Det udkommer 3 gange årligt.
Logos bringer nyt om undervisningen i de klassiske fag, om faglige spørgsmål og om foreningens aktiviteter og synspunkter. Der vil normalt være et tema med sigte på gymnasieundervisningen i hvert nummer. Dertil kommer faglige artikler, anmeldelser af relevant dansksproget litteratur, udstillinger med mere.

Få smagsprøver på artikler fra Logos – og Meddelelser – her

Logos’ redaktion:

Andreas Petersen Bech, Svendborg Gymnasium (ansvarshavende redaktør)
Tlf. 28598808 / anb@svendborg-gym.dk

Katja Holm (Borupgaard Gymnasium)
Tlf: 30 52 10 41 / katjacholm@gmail.com

Marie Kluge (Herlev Gymnasium)

Tlf: 30136280 / mak@herlev-gym.dk

Mathias Hartvig Arnov (N. Zahles Gymnasieskole)
Tlf: 51554040 / mar@zahles.dk

Lars Ove Lassen

Tlf: 20323467 / mail@larsove.dk

Signe Birgitte Andersen

Hjemtilsigne@gmail.com

 

Tidligere artikler og anmeldelser

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.