BESTYRELSEN

På generalforsamlingen på Haraldskær den 6. september 2019 blev bestyrelsen for 2019 genvalgt. Den består altså fortsat i 2020 af:

Erik Kristensen (formand)
Christel Tvedegaard Lund (næstformand)
Sophie Ege Lauridsen (kasserer)
George Hinge
Susanne Behrens
Anna Mohr Larsen
Thomas Hemming Larsen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og hele konstitueringen samt kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne kan findes her.

Referater af bestyrelsesmøder

Sammensætningen af tidligere bestyrelser.