Nye bøger i old

Kursus i nye lærebøger i Oldtidskundskab

Tid, sted og program: Fredag d. 12. november, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale O 100, nær hovedindgangen hvor følgende nye og kommende lærebøger blive præsenteret af forfatterne:

10.00 – 11.15 Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen: I Guders og Heltes Spor (Systime 2010), med perspektiveringer af Iliaden, Odysseen, Orfeus og Dionysos.

11.15 – 11.30 Kaffepause

11.30 – 12.45 Lene Ipsen: Etik og tragedie. Sofokles’ Filoktet (Systime 2009), om etiske og menneskelige værdier, der er gået i arv fra antikkens tid, og som stadig er aktuelle i forståelsen af nutidens verdensbillede.

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Chresteria Neutzsky-Wulff og Anne Mette Borcher Hansen: Græske myter fra antikken til det 21. århundrede: Prometheus, Epimetheus & Pandora (arbejdstitel; Udkommer på Systime, marts 2011), – tekstudvalg af antikke og perspektiverende tekster samt et billedappendix, der belyser forskellige tidsaldres opfattelse og fremstilling af myten om Prometheus, Epimetheus og Pandora. Udkommer som fysisk bog og i-bog.

14.45 – 15.00  Afrunding

Hver bog vil blive præsenteret af forfatterne, hvorefter der vil der være en kort workshop hvor man vil kunne diskutere hvordan bog og medfølgende materiale kan anvendes i gymnasiets oldtids­kundskabs­undervisning.

Tilmelding sker til choegel@hist.sdu.dk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.