Samarbejde i sprogstudieretninger

Formål

Formålet med projektet og dermed kurset er at indkredse og beskrive kerneområder, hvor sprogfagene kan samarbejde med hinanden og med de humanistiske fag i øvrigt. Kurset afvikles som afslutningen på et udviklingsprojekt, som er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Klassikerforeningen med støtte fra UVM.  Både de klassiske og de moderne sprog på AU har deltaget i projektet.

Program

9.30-10.00     Ankomst og kaffe

10.00-13.00   Oplæg.  Hvert oplæg ca. 25 minutter, rækkefølgen er ikke endelig.

  • Alexandre Planque (Fransk): “Fædra-myten i europæisk litteraturhistorie”.

Siden antikken har de klassiske myter været en uudtømmelig inspirationskilde for mange forfattere og således også i moderne kunst, litteratur og film. Jeg vil illustrere den klassiske  mytologis relevans for undervisning i sprogfagene, oldtidskundskab og dansk med               udgangspunkt i en konkret myte, Fædra-myten, hvis første skriftlige overleveringer stammer fra de antikke forfattere Euripides, Ovid og Seneca, og som i dag byder på spændende og  nyskabende genskrivninger på en række forskellige sprog.

  • Marianne Pade (Klassisk filologi): “Libertasom frihedsbegrebets udvikling”.

I moderne definitioner af demokratiet spiller begrebet frihed en afgørende rolle. I oplægget diskuteres det demokratiske frihedsbegrebs historie med nedslag hos bl.a. Thukydid, Demosthenes, Cicero, Sallust, Leonardo Bruni, Macchiavelli, Montesquieu og George Washington.

  • Michael Skoumand (Engelsk): “Shakespeare i klassikken og klassikken i Shakespeare!”
  • Hans Lauge Hansen (Spansk): “Erindring og kulturel identitet”

Fortiden genskrives i nutiden med henblik på fremtiden, og måden de “svære” begivenheder såsom den spanske borgerkrig, Algierkrigen, anden Verdenskrig og Holocaust osv. fortælles, og måden vi forstår vores klassiske baggrund for den sags skyld, siger meget om de kulturelle identiteter som er under udvikling lige nu.

  • Søren Fauth (Tysk), “Udvekslingen mellem tysk og skandinavisk litteratur og kultur omkring      1900 – et forslag til samarbejde mellem tysk, nordisk, filosofi, billedkunst og musik”

I dag ved vi at de nationale litteraturers ‘nationalitet’ ikke er meget andet end en romantisk fiktion. Litteraturen, musikken, billedkunsten kender ingen grænser. Omkring år 1800 opholdt den tyske digter Klopstock sig i en længere periode ved det danske    hof; Baggesen og Oehlenschläger skrev på dansk og tysk. Et århundrede senere var den kulturelle udveksling mellem Tyskland og Skandinavien mindst ligeså intens. Thomas Mann læste Pontoppidan, Bang, H.C. Andersen, Ibsen, Jonas Lie, mens R.M. Rilke var stærkt optaget af J.P. Jacobsen. Filosofferne Schopenhauer, Hartmann og Nietzsche gik deres sejrsgang over hele Europa, ikke mindst i Skandinavien. Oplægget skitserer dette grænseløse landskab omkring 1900 og anviser mulige veje for et tæt samarbejde mellem billedkunst, musikhistorie, filosofi, nordisk og tysk.

  • Steen Bille Jørgensen (Fransk): “Close reading i dag. Nye vinkler på tekstlæsningen?”

Hvordan læser vi litteratur i dag, og hvordan kan vi forholde os til den helt nye litteraturs  genskrivninger og pastiche-former? Moderniseret close reading er et svar, der åbner for spørgsmål angående relevant kontekstualisering og læserens rolle. Oplægget henvender sig til læsere af både klassiske og moderne tekster.

13.00-13.45   Frokost

13.45-15.45   Workshops, hvor deltagerne i projektet præsenterer deres arbejde. Deltagerne har i grupper arbejdet med følgende temaer:

Republikanisme og demokrati – Retorik – Terrorrisme – Tradition og modernitet – Identitetsskabelse – Periodelæsning – Oversættelse og reception.

Hver gruppe har indkredset og udvalgt materiale og overvejet, hvordan fagene kan arbejde sammen om emnet. Det har været et mål at få alle sprogfag med i alle emner.

Eftermiddagen deles i to perioder, så deltagerne i konferencen kan deltage i (mindst) to workshops.

Kaffe ca. 14.30 mellem de to runder.

15.45-16.00   Opsamling og afrunding.

Målgruppe

Lærere i de klassiske og moderne sprog, oldtidskundskab, dansk og historie.

Undervisere

Fra AU: Marianne Pade, Steen Bille, Søren Fauth, Hans Lauge, Michael Skovmand

Fra UVM: Susanne Høeg

Fra gymnasierne: Hans Balling, Silkeborg Gymnasium – Finn Lyngholm Christensen, Holstebro Gymnasium – Per Krarup Holst, Alssund Gymnasium – Daisy Nørtoft Jensen, Varde Gymnasium – Margit Kiil Jørgensen, Silkeborg Gymnasium – Heidi Kummerfeldt, Støvring Gymnasium – Anne Vase, Gymnasiet i Odder.

Tid og sted

Onsdag d. 3. november 2010 kl. 10-16 på Aarhus Universitet.

Pris

400 kr.

Tilmelding

Senest fredag d. 4. oktober 2010 til Jesper Thomsen Lemke: jtlemke@gmail.com

Kontakt

Marianne Pade – oldmp@hum.au.dk

Susanne Høeg – sh@odder-gym.dk

Margit Kiil Jørgensen – mj@silkeborg.gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.