LATINKONKURRENCEN

Klassikerforeningen indbyder hermed elever i 2g med latin på A-niveau, samt elever i 2g og 3g med latin på B- og C-niveau til at deltage i foreningens latinkonkurrence. Konkurrencen finder sted onsdag d. 2. februar 2011 og er en skriftlig prøve på 2 timer med alle hjælpemidler. Den enkelte skole kan placere prøven, hvornår på dagen det passer bedst, bare eleverne får 120 minutter til besvarelsen. Hver enkelt skole skal selv sørge for, at der er lokale og vagt(er).

OPGAVEN

A. Oversættelse af en let bearbejdet latinsk tekst

Med teksten følger en del gloser, men eleverne skal også selv på jagt i ordbogen.

Der er ikke nogen ’litterær’ oversættelse.

B. Spørgsmål til teksten vedrørende morfologi, syntaks og indhold.

TILMELDING

Hver skole bedes – inden onsdag den 26. januar – sende en mail til latinkonkurrencekoordinator Margit Kiil-Jørgensen mj@silkeborg.gym.dk med oplysninger om, hvor mange eleverne skolen deltager med. Husk at angive latinlærerens emailadresse og mobilnummer.

KONKURRENCEN

Opgaven sendes per mail til de involverede lærere senest onsdag d. 2. februar 2011 kl. 7.00.

Når prøven er afholdt, vælges af skolens latinlærer den bedste opgavebesvarelse, som senest onsdag d. 9. februar sendes til Jean Christensen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum eller scannes og sendes som e-mail til jean@comxnet.dk. Jean Christensen og Christian Høgel fra Klassikerforeningens bestyrelse er censorer, og resultatet vil foreligge kort efter vinterferien og meddeles per email.

PRÆMIEN

Præmien er et gavekort på 5000 kr, som kan anvendes til en rejse til Rom.

Evt. spørgsmål til latinkonkurrencen kan rettes til Margit Kiil-Jørgensen mj@silkeborg.gym.dk eller Klassikerforeningens formand Jens Refslund Poulsen mail@klassikerforeningen.dk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.