Om LOGOS

Logosforside
Logos er foreningens og medlemmernes medlemsblad og fælles forum. Det udkommer 3 gange årligt.
Logos bringer nyt om undervisningen i de klassiske fag, om faglige spørgsmål og om foreningens aktiviteter og synspunkter. Der vil normalt være et tema med sigte på gymnasieundervisningen i hvert nummer. Dertil kommer faglige artikler, anmeldelser af relevant dansksproget litteratur, udstillinger med mere.

Få smagsprøver på artikler fra Logos – og Meddelelser – her

Logos’ redaktion:

Hans Gregersen, Aalborg Studenterkursus (ansvarshavende redaktør)
Tlf. 26 85 62 48
hg@aalborgstudenterkursus.dk

Anja Czepluch (Midtfyns Gymnasium)
Tlf. 60 77 24 03
czepluch@hotmail.com

Allan Uhre Hansen (Svendborg Gymnasium og HF)
Tlf. 26 12 25 74
allanuhrehansen@gmail.com

Bo Larsen (Lemvig Gymnasium)
Tlf. 96 75 70 53 / 25 48 71 02
bl@lemvig-gym.dk

Pernille Borch Petersen (Egedal Gymnasium og HF)
Tlf: 27 12 86 30
PP@egedal-gym.dk

Katja Holm (Borupgaard Gymnasium)
Tlf: 30 52 10 41
katjacholm@gmail.com

Bengerd Maria Juul Thorsen (Gammel Hellerup Gymnasium)
Tlf: 50 57 49 17
bjt@ghg.dk

Mette Marie Dons (Roskilde Gymnasium)
Tlf: 25 33 62 84
rgmd@roskilde-gym.dk


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.