Gode grunde til at blive medlem

Klassikerforeningen er den faglige forening for de klassiske fag, dvs. latin, græsk og oldtidskundskab.

I Klassikerforeningen varetager vi fagenes interesser, blandt andet ved at indgå i politiske debatter, når bølgerne går højt om faget oldtidskundskab på c-niveau, og når taxameteret for de klassiske fag skal forhandles. Vi samarbejder tæt med fagkonsulenten for de klassiske fag og deltager i høringer, når læreplanerne justeres. Bestyrelsen arbejder ikke kun på nationalt, men også på internationalt plan gennem årlige møder i det fælleseuropæiske samarbejde Euroclassica.

Klassikerforeningen arrangerer kurser og efteruddannelse, både på lokalt- og nationalt plan. I dette skoleår udbydes udover det sædvanlige Haldkursus for de klassiske fag også kurser om talentudvikling, romersk litteratur samt et historiekursus med titlen “Historien – skrevet og fortalt”. Kurserne er en god mulighed for at møde fagfæller og sparringspartnere, hvilket er vigtigt  især for de klassiske fag, der typisk varetages af ganske små faggrupper på de enkelte skoler.

Bestyrelsen for Klassikerforeningen udarbejder i samarbejde med forskellige nedsatte arbejdsgrupper materiale til ministerielt støttede udviklingsprojekter. Dette materiale bliver efter projektets afslutning gjort tilgængeligt på EMU for de klassiske fag og evt. også via foreningens kursustilbud.

Som medlem af Klassikerforeningen modtager man også publikationerne, der udgives af Klassikerforeningens Kildehæfter. I løbet af 2013 og 2014 har redaktionen udsendt Rune Munk Jørgensens “Hektors testamente” samt Inger Nords oversættelse af “Plinius’ panegyrik til Trajan”. Som eksempler på andre tidligere udgivelser kan bl.a. nævnes Sophus Clausens ”Afrodites dampe”, David Bloch et.al. ”Aristoteles gennem tiderne” samt ”Senecas Breve”, oversat af Kell Commerau Madsen og Hans Gregersen. Endelig er der også lige udgivet en E-Bog, “Oraklet i Delfi”, der er tilgængelig via dette link.

En ekstra bonus ved at være medlem af Klassikerforeningen er medlemsbladet LOGOS, der udkommer 3 gange om året. Bladet har hver gang et særligt tema med relevans for undervisningen i de klassiske fag, og derudover kan du i bladet læse anmeldelser af nye, fagrelevante bøger, følge med i forskellige debatter, læse fagkonsulentens og formanden for Klassikerforeningens indlæg og holde dig ajour med de klassiske fags didaktik.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.