KILDEHÆFTER

Klassikerforeningen udgiver 1-2 gange årligt et kildehæfte, der udsendes gratis til alle foreningens medlemmer.

Bestilling

Både institutioner, firmaer og private kan bestille bøger ved at kontakte Thomas Haunstrup, thauho@gmail.com, tlf 30 22 16 38

Husk at oplyse navn og adresse, og brug skolens adresse hvis der er tale om salg til en skole. Ved salg til skoler bedes man desuden oplyse skolens EAN-nummer.

Se mere på Kildehæfters hjemmeside
og se den seneste lager- og prisliste her

Kildehæfters redaktion

Jonas Iuul (redaktør)
Tlf. 23 96 08 11
iu@thisted-gymnasium.dk

Margit Kiil Jørgensen
tlf. 86 80 09 90
margit.kiil.joergensen@skolekom.dk

Helle Gjellerup
tlf. 38 88 16 75
hgj@vuf.nu

Thomas Haunstrup
Tlf. 30 22 16 38
thauho@gmail.com

Lise Lysholt Hansen
Tlf: 20 31 13 81
lh@ikast-gym.dk