KILDEHÆFTER

Klassikerforeningen udgiver 1-2 gange årligt et kildehæfte, der udsendes gratis til alle foreningens medlemmer.

Bestilling

Kildehæfter er i gang med at ændre bestillingsprocedure, så kontakt i øjeblikket redaktøren, hvis du har problemer.

Husk at oplyse navn og adresse, og brug skolens adresse hvis der er tale om salg til en skole. Ved salg til skoler bedes man desuden oplyse skolens EAN-nummer.

Se mere på Kildehæfters hjemmeside

Kildehæfters redaktion

Roar Rimmen Gaardsøe (redaktør)
Tlf. 30 63 93 69
rg@vibkat.dk

Margit Kiil Jørgensen
tlf. 86 80 09 90
margit.kiil.joergensen@skolekom.dk

Helle Gjellerup
tlf. 38 88 16 75
hgj@vuf.nu

Thomas Haunstrup
Tlf. 30 22 16 38
thauho@gmail.com

Lise Lysholt Hansen
Tlf: 20 31 13 81
lh@ikast-gym.dk