Virtuel Generalforsamling 2020

Kære medlemmer,

I år afholder vi vores generalforsamling virtuelt.

Tid: fredag d. 6. november kl. 17-18

Send en mail til ek@oegnet.dk (Erik Kristensen). I vil så modtage et link til Google Meet nogle minutter før generalforsamlingen begynder. Meet virker bedst, hvis man anvender Chrome som browser.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning (publiceres på foreningens hjemmeside)
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen (Sophie Ege genopstiller ikke. Mette Marie Dons Christensen fra Roskilde Gymnasium har meldt sit kandidatur)
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Ønsker medlemmer sager optaget til forhandling og afgørelse, må forslaget senest tre uger før mødet forelægges bestyrelsen jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.