Igangværende projekter

Projekter med opstart i foråret 2018 og afrapportering i foråret 2019:

Demokratiets betydning for udviklingen af vestlig kultur og videnskab i antikken.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på elevernes demokratiske forståelse for ansvarligt at kunne indgå i vores samfund og i verden. Med dette projekt vil vi vise, at demokratiets opståen i Athen udviklede en meget speciel kultur i Athen præget af frihed, lighed, ytringsfrihed og nytænkning. Desuden skal vi påvise, hvorledes vores verden i dag stadig er præget af de tanker om demokrati, der blev skabt i antikken. Projektet vil udarbejde undervisningsforløb til brug i fagene oldtidskundskab, latin og græsk.

Skriftlig formidling i oldtidskundskab og latin c

Da oldtidskundskab og latin c med reformen nu har mulighed for at indgå i SRP og de flerfaglige forløb, der leder op til SRP, vil dette projekt arbejde med, hvorledes man i den daglige undervisning kan have et øget fokus på skriftlighed, og hvordan dette også kan gavne elevernes daglige udbytte af fagene. Der vil blive udarbejdet 2 forløb i hvert fag, hvor eleverne arbejder med at udtrykke sig skriftligt og får feedback på produkterne.