Afsluttede projekter

Brug af film i de klassiske fag
Dette projekt har til formål at udvikle elevernes digitale kompetencer i latin, græsk og oldtidskundskab.
Projektet vil bl.a. facilitere arbejdet med det udvidede tekstbegreb, og vil således også rumme forslag til, hvordan man kan anvende film som perspektiveringsstof til eksamen.
Se tilgængeligt materiale på EMU her

Sproglige og globale kompetencer i latin C
Dette projekts formål er at udvilke latin C i samarbejde med andre sprogfag, især i lyset af at latin C nu får en ny rolle i de nye sproglige studieretninger.
Således vil projektgruppen også udvikle nyt materiale til latin C i samarbejde med de andre sprog.

Klasserumsledelse i oldtidskundskab
En videreførelse af udviklingsprojektet om “Undervisningsformer i oldtidskundskab
Se tilgængeligt materiale på EMU her

Faglig overgang og progression i latin og græsk
Materialet for dette projekt bliver snarligt tilgængeligt på EMU

Talentudvikling i oldtidskundskab
Se tilgængeligt materiale på EMU her

Undervisningsformer i oldtidskundskab
Se tilgængeligt materiale på EMU her

De klassiske sprog som basis for anvendelsesorienteret sprogindlæring

Samarbejde i  blandede studieretninger
Se tilgængeligt materiale på Materialeplatformen her

IKT-pædagogiske redskaber til elevaktiverende undervisningsformer
Se tilgængeligt materiale på EMU her

IT-pædagogiske kurser i de klassiske fag, inkl. AP

Toning af  studieretninger med udgangspunkt i oldtidskundskab
Toning af old – humaniora
Toning af old – naturvidenskab
Toning af old – samfundsvidenskab

Perspektivering i oldtidskundskab – lødighed og væsentlighed i tekstvalget
Tilgængeligt matetiale fra materialeplatformen her

Samarbejdet mellem almendelen og latindelen i almen sprogforståelse

Perspektivering af antikke monumenter

Sprog og kultur i de sproglige studieretninger, stx

Flere afsluttede projekter her