Afsluttede projekter

Projekter med opstart i foråret 2018 og afrapportering i foråret 2019 (offentliggøres snarest på den nye EMU)

Demokratiets betydning for udviklingen af vestlig kultur og videnskab i antikken.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på elevernes demokratiske forståelse for ansvarligt at kunne indgå i vores samfund og i verden. Med dette projekt vil vi vise, at demokratiets opståen i Athen udviklede en meget speciel kultur i Athen præget af frihed, lighed, ytringsfrihed og nytænkning. Desuden skal vi påvise, hvorledes vores verden i dag stadig er præget af de tanker om demokrati, der blev skabt i antikken. Projektet vil udarbejde undervisningsforløb til brug i fagene oldtidskundskab, latin og græsk.

Skriftlig formidling i oldtidskundskab og latin c

Da oldtidskundskab og latin c med reformen nu har mulighed for at indgå i SRP og de flerfaglige forløb, der leder op til SRP, vil dette projekt arbejde med, hvorledes man i den daglige undervisning kan have et øget fokus på skriftlighed, og hvordan dette også kan gavne elevernes daglige udbytte af fagene. Der vil blive udarbejdet 2 forløb i hvert fag, hvor eleverne arbejder med at udtrykke sig skriftligt og får feedback på produkterne.

Tidligere projekter (offentliggjort på den gamle EMU, men links fungerer ikke mere – nye links med resultater kommer forhåbentligt snarest)

Brug af film i de klassiske fag
Dette projekt har til formål at udvikle elevernes digitale kompetencer i latin, græsk og oldtidskundskab.
Projektet vil bl.a. facilitere arbejdet med det udvidede tekstbegreb, og vil således også rumme forslag til, hvordan man kan anvende film som perspektiveringsstof til eksamen.

Sproglige og globale kompetencer i latin C
Dette projekts formål er at udvilke latin C i samarbejde med andre sprogfag, især i lyset af at latin C nu får en ny rolle i de nye sproglige studieretninger.
Således vil projektgruppen også udvikle nyt materiale til latin C i samarbejde med de andre sprog.

Klasserumsledelse i oldtidskundskab
En videreførelse af udviklingsprojektet om “Undervisningsformer i oldtidskundskab

Faglig overgang og progression i latin og græsk

Talentudvikling i oldtidskundskab

Undervisningsformer i oldtidskundskab

De klassiske sprog som basis for anvendelsesorienteret sprogindlæring

Samarbejde i  blandede studieretninger

IKT-pædagogiske redskaber til elevaktiverende undervisningsformer

IT-pædagogiske kurser i de klassiske fag, inkl. AP

Toning af  studieretninger med udgangspunkt i oldtidskundskab
Toning af old – samfundsvidenskab
Toning af old – humaniora
Toning af old – naturvidenskab

Perspektivering i oldtidskundskab – lødighed og væsentlighed i tekstvalget
Tilgængeligt matetiale fra materialeplatformen her

Samarbejdet mellem almendelen og latindelen i almen sprogforståelse

Perspektivering af antikke monumenter

Sprog og kultur i de sproglige studieretninger, stx

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.