Styrkelse af de klassiske sprog i gymnasieskolen – 2020

Klassikerforeningen har deltaget  i et udviklingsprojekt, der har Viborg Katedralskole som tovholder og Gl. Hellerup Gymnasium og Risskov Gymnasium som meddeltager.

Udviklingsprojektet havde til formål at kortlægge og styrke den landsdækkende indsats for at få oprettet den klassisksproglige studieretning med så stor tilslutning som muligt på så mange gymnasier som muligt. Dette arbejde er blevet til en række materialer der kan findes herunder:

Resultaterne af vore undersøgelser blandt eleverne på landets klassikerskoler.

En gennemgang af undersøgelsernes væsentligste resultater.

Råmaterialet fra undersøgelserne

Gode råd til, hvordan man styrker den klassisksprolige studieretning

En oversigt over gode råd udarbejdet på baggrund af både elevundersøgelserne, men også svar fra klassikerlærere rundt om i landet.

Konkrete skabeloner til materiale, der kan bruges ved præsentationer af klassikerlinjen.

En skabelon, der kan bruges som udgangspunkt til udarbejdelse af materiale til studieretningspræsentationsdagen

En skabelon, der kan bruges som udgangspunkt til udarbejdelse af materiale til åbent hus

En skabelon, der kan bruges som udgangspunkt til udarbejdelse af pamflet til uddeling blandt 1.g elever.

Samarbejdet med folkeskolerne

Gode råd og overvejelser om samarbejdet med folkeskolerne, samt konkrete eksempler på samarbejder.

Facebookside med materiale fra diverse gymnasier

Link til Facebookside, hvor man kan udveksle erfaringer med præsentation af den klassiske studieretning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.