Regionalkurser april og maj 2018

Formål
Orientering om Klassikerforeningens projekter og fagenes udvikling.

Indhold
Kurset vil kunne rumme forskellige former for faglige oplæg, f.eks. resultaterne af et eller flere af de udviklingsprojekter Klassikerforeningen har afsluttet i løbet af 2016-17. Derudover oplæg fra fagkonsulenten. Programmet for de enkelte kurser udmeldes af Klassikerforeningens regionalformænd (se nedenfor under tilmelding).

Arbejdsform
Oplæg og/eller workshops

Målgruppe
Lærere i oldtidskundskab, latin og græsk

Undervisere
Inspirationsforedrag, evt. fra deltagerne i udviklingsprojekterne.

Tid og sted
Regionalkurserne afvikles som endagskurser af varierende længde i fire regioner.

  1. Fyn/Syd- og Sønderjylland
  2. Nordjylland, Aalborg
  3. Midtjylland, Aarhus
  4. Sjælland, København torsdag den 3. maj 2018

Pris
500 kr.

Tilmelding
Sker til Klassikerforeningens lokalformænd:
Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole rh@aalkat-gym.dk
Midtjylland: Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium RY@aasg.dk
Syd- og Sønderjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, ttj@kolding-gym.dk
Sjælland:  Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium, ls@cg-gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.