De klassiske fag og de nye kompetencer

Formål
Justeringen af STX medfører forandringer i de klassiske fag. Kurset vil fokusere på skriftlighed i oldtidskundskab, fordi faget nu kan indgå i SRP, og kurset vil også fokusere på, hvordan oldtidskundskab kan bidrage til bl.a. karrierelæring.

Indhold
Oldtidskundskab og SRP: Hvilke krav til omfang af tekstmateriale, kan vi stille, og hvilke metodekrav skal vi stille? Oldtidskundskab og karrierelæring: hvordan kan faget bidrage til dette igennem tekstlæsning og andre aktiviteter?

Se det fulde program her

Arbejdsform
Oplæg og workshops

Målgruppe
Undervisere i oldtidskundskab (og evt. i latin og græsk)

Undervisere
Erik Kristensen (Ørestad Gymnasium), Charlotte Straby Tranberg (Ørestad Gymnasium) og Anne Bisgaard Vase (fagkonsulent).

Tid og sted
Torsdag d. 8. marts 2018 fra 9.30-16.00 på Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M

Pris
1000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen – 1500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding
Senest d. 1. februar 2018 til Erik Kristensen: ek@oegnet.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.