Historiekursus 2017

Historien – skrevet og fortalt

Formål
Formålet med kurset er at give inspiration til undervisningen i antikkens historieskrivning i gymnasiet – også innovativt – samt hvordan monumenter kan bruges som historiske levn.

Indhold

10.00-10.15: Ankomst og kaffe
10.15-10.30: Velkomst
10.30-11.30: Historiebrug: Sværd og sandaler (Jens Krasilnikoff, Aarhus Universitet).
Med udgangspunkt i antikreception på film vil Jens Krasilnikoff tale om, hvordan antikkens historie er blevet (mis?)brugt af eftertiden.
Oplægget er tænkt som inspiration til perspektivering samt et bud på et moderne udgangspunkt for et historieforløb i de klassiske fag.
11.45-12.45: Levn: Monumenter som historisk kildemateriale (Ittai Gradel)
Inspiration til hvordan antikke såvel som moderne monumenter kan anvendes som historiske levn.
Oplægget er tænkt som inspiration til en tættere sammenkobling af tekstlæsningen og det obligatoriske arbejde med kunst i de klassiske fag.
12.45-13.30: Frokost
13.30-14.30: Nation Building: Vergilius Historicus (Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium)
14.45-15.45: Antik imperialisme i globalhistorisk perspektiv (Peter Fibiger-Bang)

Arbejdsform
Oplæg og workshops

Målgruppe
Lærere i oldtidskundskab, græsk og latin

Undervisere
Jens Krasilnikoff, Aarhus Universitet
Ittai Gradel
Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium
Peter Fibiger-Bang, Saxo-instituttet

Tid og sted
Torsdag den 9. marts 2017 kl 10-16
Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M

Pris
1000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen 1300 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding
Tilmelding senest d. 25. februar 2017 til Lasse Pedersen lp@sg.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.