Historiekursus: Historien – skrevet og fortalt, d. 10-11. marts 2016

Formål
Formålet med kurset er at give inspiration til undervisningen i antikkens historieskrivning i gymnasiet, herunder forholdet mellem litteratur og historie, imperialisme i antikken og senere samt forholdet mellem national identitet/nation building i antikken og i dag.

Indhold
Program annonceres senere her på Klassikerforeningens hjemmeside

Arbejdsform
Oplæg og workshops

Målgruppe
Undervisere i de klassiske fag (latin, græsk, oldtidskundskab)

Program (med forbehold for ændringer)

10.3.2016
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.15: Velkomst
13.15-14.00: Levn: Monumenter som historisk kildemateriale (Oplægsholder følger) Inspiration til hvordan antikke såvel som moderne monumenter kan anvendes som historiske levn. Oplægget er tænkt som inspiration til en tættere sammenkobling af tekstlæsningen og det obligatoriske arbejde med kunst i de klassiske fag.
14.00-15.30: Eftermiddagskaffe og indtjekning
15.30-17.00: Kilder og levn: Tekst og ruin – et innovativt forløb i oldtidskundskab (Lasse Pedersen, Silkeborg Gymnasium). Præsentation af forløb om en af de mest kendte historiske begivenheder fra oldtiden, nemlig Vesuvs udbrud i 79 e.Kr. Forløbet tager udgangspunkt i det foreliggende kildemateriale, men inddrager i høj grad også de materielle levn omkring Napolibugten. Forløbet sigter mod et innovativt produkt. Oplægget er tænkt som inspiration til inddragelse af romersk stof i oldtidskundskabsundervisningen samt til hvordan innovation kan inddrages i undervisningen.
17.00-17.30: Diskussion: Perspektiver i undervisningen
17.30-18.30: Middag
19.00-: Filmforevisning med indlagt pause til ost og rødvin.

11.3.2016
7.30-8.30: Morgenmad og udtjekning
9.00-10.00: Historiebrug: Sværd og sandaler (Jens Krasilnikoff, Aarhus Universitet). Med udgangspunkt i ovenstående filmforevisning vil Jens Krasilnikoff tale om hvordan antikkens historie er blevet (mis?)brugt af eftertiden, herunder særligt     hvordan den er blevet behandlet på film. Oplægget er tænkt som inspiration til perspektivering samt et bud på et moderne udgangspunkt for et historieforløb i de klassiske fag.
10.00-10.30: Formiddagskaffe
10.30-12.00: Oplæg om historieopfattelse og historiefilosofi (Oplægsholder følger)
12.00-13.00: Frokost og afrejse

Tid og sted
Torsdag den 10. marts 2016 – Fredag den 11. marts 2016.
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Pris
3000 kr. for medlemmer, 3500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding
Senest onsdag den 24. februar 2016 til Lasse Pedersen (lp@sg.dk)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.