Innovationskursus i de klassiske fag, d. 5. marts 2015

Formål
Som det fremgår af stx-bekendtgørelsen §1, stk 4 skal stx-uddannelsen ”tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”
Dette kursus har til formål at hjælpe deltagerne i gang eller videre med det innovative arbejde i de klassiske fag, dels på det teoretiske niveau, men mest på det praktiske niveau med afsæt i konkrete eksempler og anvendelsesmuligheder.

Indhold
Kurset vil indeholde

  • en introduktion til innovation (generelt, i de enkelte fag og i AT-sammenhæng)
  • en indføring i innovation i de klassiske fag (primært oldtidskundskab): innovativ pædagogik og didaktik samt innovation i udvalgte, konkrete forløb
  • et oplæg/workshop om IT og innovation
  • et oplæg/workshop om de klassiske fags muligheder i AT’s innovationsdel

Arbejdsform
Oplæg og workshops
Deltagerne bedes medbringe egne bærbare computere til kurset.

Målgruppe
Gymnasielærere med fagene latin, græsk og oldtidskundskab

Undervisere
Jens Refslund Poulsen, fagkonsulent for de klassiske fag
Bo Larsen, Lemvig Gymnasium
Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium
Chresteria Neutzsky-Wulff, Københavns Universitet
Tia Bjørnholt Christiansen, Nyborg Gymnasium

Tid og sted
Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 9.30-16
Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M

Pris
1000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen – 1300 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding og kontakt
Senest mandag d. 9. februar 2015
til Mette Lindemann Pedersen, mettelindemann@gmail.com

Program
9.30 Ankomst og kaffe
9.45 Velkomst
10.00 Hvad er innovation?
Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium
10.45 Innovation, AT og de klassiske fag
Jens Refslund Poulsen, fagkonsulent i de klassiske fag
11.30 Innovativ pædagogik og didaktik i de klassiske fag
Tia Bjørnholt Christiansen, Nyborg Gymnasium
12.30 Frokost
13.30 Innovativt indhold i de klassiske fag – forløbseksempler
Bo Larsen, Lemvig Gymnasium
14.30 Kaffepause
14.45 Innovation og IT i de klassiske fag
Chresteria Neutzsky-Wulff, Københavns Universite
15.45 Opsamling

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.