Hald-kursus d. 6-7. september 2013

Formål
Inspiration til- og didatiske overvejelser over undervisningen i litteratur samt evaluering af de skriftlige opgaver i latin og græsk.

Indhold
Litteraturundervisningen i latin og græsk på alle niveauer. Evaluering af årets skriftlige eksaminer i latin og græsk.

Program

Fredag d. 6. september:

Fra 11.30: Indkvartering

12.00: Frokost

13.00: SRP i de klassiske fag ved fagkonsulent, Jens Refslund Poulsen

15.00: Kaffe

15.15: Bo Tao Michaelis Odysseus og Ulysses

16.30: Kaffe

16.45: Opfølgning på Bo Tao Michaelis’ oplæg – litteraturen i sprogundervisningen

18.30: Middag

20.00: Minna Skafte Jensen Homer som mundtlig poesi

Lørdag d. 7. september:

08.00: Morgenmad

09.00: Stig Martin Møller og Margit Kiil Jørgensen: Gennemgang af årets skriftlige eksaminer i latin A og græsk A (oplæg)

10.00: Votering af udvalgte eksempler på eksamensbesvarelser i latin og/eller græsk med fokus på syntaktisk analyse og oversættelse (gruppearbejde)

9.00-11.30: Latin C og B undervisning og eksamen: erfaringsudveksling og diskussion.

11.30 Opsamling og afrunding

12.00 Frokost og afrejse

Arbejdsform
Oplæg, workshops og foredrag

Målgruppe
Lærere i græsk og latin på alle niveauer, herunder latin C

Undervisere
Oplæg af Bo Tao Michaelis og Minna Skafte Jensen. Et mere detaljeret program følger.

Tid og sted
Fredag d. 6. september kl. 12 til lørdag d. 7. september 2013 kl. 13.30, Haraldskær Vejle

Pris
3000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen – 3500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding
Senest d. 14. juni 2013 til Anders Jensen AJE@nghf.dk

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.