Toning og perspektivering i oldtidskundskab

Studieretningstoning af oldtidskundskab samt perspektivering i oldtidskundskab

Formål

At give kursusdeltagerne inspiration og materiale med henblik på at tone faget oldtidskundskab i forhold til de forskellige typer af studieretninger, hvori faget indgår. Desuden sigter kurset mod at kvalificere og udvikle arbejdet med perspektivtekster. Kurset er baseret på to udviklingsprojekter, der er udarbejdet for UVM af Klassikerforeningen.

Indhold

Kursusdeltagerne arbejder bl.a. med toning af oldtidskundskab i følgende studieretningsgrupper:

–       Toning af faget oldtidskundskab i naturvidenskabelige studieretninger

–       Toning af faget oldtidskundskab i humanistiske studieretninger

–       Toning af faget oldtidskundskab i samfundsvidenskabelige studieretninger

Arbejdsform

Oplæg og workshops.

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab og ”samarbejdslærere” i studieretningsfagene i stx

Undervisere

Deltagerne i udviklingsprojektet.

Tid og sted

Kurset afvikles som en række lokale endagskurser, én gang i hvert lokalområde i april og maj 2013:

1.    Nordjylland, Aalborg: d. 10. april 2013

2.    Midtjylland, Aarhus Statsgymnasium: d.24.april 2013

3.    Sydjylland, Kolding: d.11. april 2013

4.    Sjælland, København: d. 2. maj 2013

Pris

300-400 kr

Tilmelding

sker til Klassikerforeningens lokalformænd i det pågældende område , se mere her.

Kontakt

Susan Pedersen, email: SR@toender-gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.