IT-kursus

Anvendelsesorienteret IT i de klassiske fag.

Formål

Kurset skal hjælpe deltagerne i gang eller videre med at benytte it-redskaber i undervisningen, såvel praktisk som i form af it-pædagogiske overvejelser omkring forskellige it-redskabers læringspotentiale.

Indhold

Kurset indledes med en kort it-pædagogisk introduktion med en præsentation af de forskellige værktøjer samt generelle overvejelser og anvendelsesmuligheder. Herefter vil der være en praktisk indføring i enkle værktøjer og programmer med efterfølgende mulighed for at diskutere muligheder i undervisningen og for at prøve programmerne af. Der vil bl.a. blive sat fokus på anvendelsen af podcasts, interaktive tavler (især SmartBoard og det tilhørende program Notebook) samt Google Docs og Google WEB som pædagogisk og fagligt redskab. Deltagerne vil desuden få en kort introduktion til brugen af Google Earth og Prezi i de klassiske fag.

Program

kl.10.00     Velkomst

kl.10.10     Generelle it-pædagogiske overvejelser og anvendelsesmuligheder i de klassiske fag, samt præsentation af de forskellige værktøjer, v. Chresteria Neutzsky-Wulff, Københavns Universitet

kl.11.30     Anvendelsen af podcasts i undervisningen, især med fokus på programmerne Jing og Screencast-O-Matic, v. Chresteria Neutzsky-Wulff, Københavns Universitet

kl.12.30     Frokost

kl.13.15     Anvendelsen af interaktive tavler i undervisningen, især SmartBoard og det tilhørende program Notebook, v. Ruth Bräuner, Århus Statsgymnasium

kl.14.30     Anvendelsen af Google Docs og Google WEB som pædagogiske og faglige redskaber i undervisningen, v. Lil Dochedal Sørensen, Rødkilde Gymnasium

kl.15.45     Opsamling

Arbejdsform

Dagskursus med vekslen mellem oplæg, øvelser og små workshops. Deltagerne bedes medbringe egne bærbare computere til kurset.

Målgruppe

Gymnasielærere med fagene Oldtidskundskab, Græsk og Latin

Undervisere

Chresteria Neutzsky-Wulff, Københavns Universitet

Ruth Bräuner, Århus Statsgymnasium

Lil Dochedal Sørensen, Rødkilde Gymnasium

Tid og sted

Fredag d. 28/9 2012 kl. 10-16 på Favrskov Gymnasium, Ellemosevej 30, 8370 Hadsten

eller

Torsdag d. 4/10 2012 kl. 10-16 på Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 København S

Pris

800 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen

1000 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest d.14. september 2012 til Mette Lindemann Pedersen på mettelindemann@gmail.com

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.