Hald-kursus

Kursus for undervisere i latin og græsk på A-niveau, samt i latin på C- og B-niveau.

Indhold

IKT-didaktik i latin og græsk på alle niveau’er (foredragsholder og workshopleder: EMU-redaktør Chresteria Neutzsky-Wulff). Evaluering af årets skriftlige eksaminer i latin og græsk.

Program

Fredag 14.09

Fra 11.30 Indkvartering

12.00 Frokost

13.00 Mag.art. Thomas Roland, Kulturarvstyrelsen: C.F. Hansen og antikken (foredrag + diskussion)

14.15 Kaffe og kage

14.45 Chresteria Neutzsky-Wulff: IKT i de klassiske fag (oplæg + workshop)

17.00 Ph.d. Lisa Irene Hau, University of Glasgow: Historikerne og moralen (foredrag og diskussion)

18.45 Middag

20.00 Chresteria Neutzsky-Wulff: IKT i de klassiske fag (fortsat workshop + præsentation i plenum af forskellige gruppearbejder, podcasts, elektroniske travler etc.)

21.30 Kaffe

Lørdag 15.09 (også for latin C og B!)

08.00 Morgenmad

09.00 Votering af udvalgte eksempler på eksamensbesvarelser i latin og/eller græsk med fokus på syntaktisk analyse og oversættelse (gruppearbejde)

10.00 Stig Martin Møller og Margit Kiil Jørgensen: Gennemgang af årets skriftlige eksaminer i latin A og græsk A (oplæg)

11.00 Susanne Høeg og Jens Refslund Poulsen: Brug af IT under eksamen i de klassiske fag (oplæg + diskussion)

12.00 Frokost og afrejse

Arbejdsform

Oplæg, workshop og foredrag.

Målgruppe

Lærere i latin og græsk på A-,B, og evt. C-niveau

Tid og sted

Fredag d. 14. september kl. 12  – lørdag d. 15. september 2012 kl. 13.30, Haraldskær, Vejle.

Pris

3000 kr for medlemmer af Klassikerforeningen, 3500 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest onsdag d. 13. juni 2012 til Anders Jensen, email: AJE@nghf.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.