Den antikke tragedie og dens efterliv

Formål

At sammenstille græsk, romersk og efterantik tragedie.

Indhold

Kurset vil beskæftige sig med den antikke tragedie og forskellige efterantikke perspektiver på den.
Et fyldigere program følger snarest.

Arbejdsform

Internatkursus med oplæg og workshops

Målgruppe

Gymnasielærere med fagene Oldtidskundskab, Græsk, Latin, Drama, Dansk, Fransk og Engelsk

Undervisere

Program følger snarest.

Tid og sted

Torsdag-fredag den 7. og 8. marts 2013, kl. 12 (torsdag) til kl. 15 (fredag), Kerteminde

Pris

3000 kr. for medlemmer – 3500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding og kontakt

Senest torsdag den 31. januar 2013 til Allan Uhre Hansen, ah@svendborg-gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.