Rom i oldtidskundskab

Tid og sted

Klassikerforeningen afholder et kursus i Rom fra søndag den 15. april til lørdag den 22. april 2012.

Formål

Formålet med kurset er se, hvordan byen Roms historie og litteratur, arkitektur og museer kan inddrages i undervisningen i oldtidskundskab, og det gennemgående fokus vil være, hvordan det romerske kan indgå i og supplere de forskellige søjler i oldtidskundskabsundervisningen.

Program

Programmet vil omfatte de centrale og relevante arkæologiske områder og museer og evt. også en ekskursion ud af Rom. I alle programpunkter vil der indgå overvejelser over, hvordan kunst og arkitektur i Rom, i og efter antikken, ’taler med’ de klassiske tekster – såvel de græske som de romerske.

Programmet vil også omfatte en eftermiddag på Det danske Akademi i Rom med faglige oplæg og workshops, og et biblioteksbesøg arrangeret af Akademiet, hvor vi skal se på klassikerhåndskrifter.

Detaljeret program kommer ca. 1. marts.

Kursusledere

Jacob Isager, Syddansk Universitet.

Margit Kiil Jørgensen, Silkeborg Gymnasium.

Pris

6000 kr.

Prisen dækker kursusafgift og overnatning i enkeltværelseværelse incl. morgenmad.

NB!! Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Rom.

Tilmelding

Eventuelle spørgsmål og tilmelding til mj@silkeborg-gym.dk

Sidste frist er onsdag den 1. februar 2012

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.