Det efterantikke epos

Formål og indhold

Kurset sigter efter at give deltagerne bud på – og inspiration til – perspektiveringsdelen i epos-søjlen i oldtidskundskab.

På kurset vil der blive givet et litteraturhistorisk rids af europæisk reception fra renæssancen til dette årtusinde med udgangspunkt i Odysséen samt en gennemgang af et konkret forløb der rummer læsning af Iliaden med fokus på sideløbende kronologisk reception. Derudover vil oplægsholderne give bud på en metodisk tilgang til receptionslæsning i faget.

Endelig vil der være et foredrag om epos i renæssancen.

Program:

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.15: Oplæg om epos i renæssancen (Tue Andersen Nexø)

11.15-11.30: Pause

11.30-12.30: Litteraturhistorisk rids med udgangspunkt i Odysséen (Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen)

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.15: Workshop om metodisk tilgang til læsning af receptionstekster til Iliaden (Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen)

14.15-14.45: Kaffepause

14.45-15.45: Uddybning af forløb med Odysséen (Eva Lene Kristensen og Helle Vang Larsen)

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab og græsk

Undervisere

Helle Vang Larsen, Frederiksborg Gymnasium

Eva Lene Kristensen, Frederiksborg Gymnasium

Tue Andersen Nexø, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU

Tid og sted

Torsdag den 6. oktober 2011, kl. 10-16

Christianshavns Gymnasium

Prinsessegade 35

1422 København K

Kurset finder sted i lokale 41 i annekset på hjørnet ved Prinsessegade og Bådsmandsstræde på den modsatte side af Prinsessegade 35 hvor hovedbygningen ligger. Gå igennem glasporten og igennem gården til døren i den fjerneste ende, drej til højre og L41 ligger lige foran.

Pris

1000 kr./800 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen

Tilmelding

Fredag d. 9. september 2011 til Katri Bügel Jørgensen, kj@cg-gym.dk

Kontakt

Katri Bügel Jørgensen, kj@cg-gym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.