Kunstsøjlen i oldtidskundskab

Formål

Introduktion til den “nye” kunstsøjle i oldtidskundskab.

Indhold

Den nye læreplan for oldtidskundskab skelner mellem arkitektur og kunst. Kunst omfatter både skulptur og maleri. På kurserne vil der blive givet forslag til, hvordan græsk og romersk maleri og skulptur kan samtænkes i et forløb, og hvordan det antikke materiale kan perspektiveres.

Der vil blive holdt oplæg af specialister i den græske og romerske kunsts historie og betydning for senere europæisk kunst, og af en moderne kunster, som vil fortælle om sin inspiration fra antikken.

Målgruppe

Lærere i oldtidskundskab.

Undervisere

Docent  Dr. Phil. Jacob Isager, Syddansk Universitet, Lektor Poul Pedersen, Syddansk Universitet samt en moderne billedkunstner.

Tid og sted

Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 10-16 i Århus.

Torsdag d. 7. oktober 2010 kl. 10-16 i Odense.

Fredag d. 8. oktober 2010 kl. 10-16 i København.

Pris

800 kr for medlemmer af Klassikerforeningen, 1000 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding og kontakt

Senest: Mandag d. 13. september.

Odense: Tove Niclasen, e-mail: tn@vordingborg-gym.dk

Århus + København: Jean Christensen, e-mail: jc@nagym.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.