Konkurrence for elever med old og græsk

Klassikerforeningen udskriver i samarbejde med Klassikerfonden en konkurrence blandt alle elever, som har oldtidskundskab i 2.g eller 3.g, og elever som har græsk i 3.g i skoleåret 2014-15. Der er to kategorier inden for det overordnede emne Køn og kønsroller i antikken.
Projektet kan tage udgangspunkt i enten manden eller kvinden eller de to køn i relation til hinanden.
Udgangspunktet for besvarelsen kan være antik tekst og/eller monument.

  1. A) Skriftligt produkt. Skriv en tekst om køn og kønsroller i antikken. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i en konkret antik tekst og/eller et monument. Hvis man bruger et monument som udgangspunkt, skal mindst én antik tekst inddrages perspektiverende.

Andre ikke-antikke tekster samt monumenter kan inddrages.

Denne opgave skal besvares individuelt eller i par og fylde 4-6 sider.

I bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen rummer analyse og fortolkning med henvisning til den anvendte tekst, og at der perspektiveres til senere europæisk kultur eller til en aktuel problemstilling.
Formen kan være som den danske litterære artikel eller som det engelske essay, det er dog ikke formen, der lægges vægt på men derimod indholdet.

Spørg evt. din dansklærer om opgavetype A kan afløse en aflevering i dansk.

  1. B) Multimedieproduktion. Produktionen skal ved hjælp af film, animationer eller lyd af 3-6 minutters varighed behandle emnet.

Denne opgave kan besvares af op til 4 personer. Det er en forudsætning, at konkurrencedeltagerne selv har rettighederne til alt materiale, som bruges i produktionen.

I bedømmelsen lægges vægt på, at produktionen udspringer af en konkret antik kilde (enten én tekst eller én tekst og ét monument) fra den græsk-romerske oldtid, og at den forholder sig til nutiden.

Præmier:

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr., som fordeles mellem første- og andenpladsen.
Vinderne får direkte besked og inviteres til præmieoverrækkelse og reception på Glyptoteket i april 2015.

Alle præmietageres værker vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Deltagelse:

Tekster og links sendes pr. mail som vedhæftet fil til adressen oldkonkurrence@klassikerforeningen.dk. Filnavnet skal være identisk med deltagerens navn.
DVD sendes til Janne Flensted Laursen, Svendborg Gymnasium og HF. A.P. Møllersvej 35. 5700 Svendborg.
Vær opmærksom på, at det er deltagernes eget ansvar at evt. links eller DVD’er virker.
Navne på alle deltagere samt skole, klasse og lærer skal fremgå samt kontaktoplysninger for mindst en af deltagerne.

Frist for indsendelse er 3. marts

Eventuelle spørgsmål kan rettes til jf@svendborg-gym.dk

Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på Klassikerforeningens hjemmeside efter d. 24. marts 2015. Præmieoverrækkelse vil finde sted i april 2015.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.