Latinkonkurrencen

Klassikerforeningen indbyder hermed elever i 3.g med latin på A-niveau samt elever i 2.g og 3.g med latin på B- og C-niveau til at deltage i foreningens latinkonkurrence. Konkurrencen finder sted tirsdag d. 7. februar 2017 og er en skriftlig prøve på 2 timer med alle hjælpemidler (dog ikke internet).

Hver skole kan placere prøven, hvornår på dagen det passer bedst, bare eleverne får 120 minutter til besvarelsen. Hver skole sørger selv for lokale og vagt(er).

Der vil være to opgaver: én opgave for A/B-niveau og én for C-niveau. De to opgaver indeholder enslydende spørgsmål, men der gives mere hjælp til C-niveau-opgaven.

OPGAVERNES INDHOLD:

1) Oversættelse af en bearbejdet latinsk tekst

Med teksten følger en del gloser, men eleverne skal også på jagt i ordbogen.
Der følger ingen oversættelse af den latinske tekst med som hjælp.

2) Spørgsmål til teksten vedrørende morfologi, syntaks og indhold.

TILMELDING

Hver skole bedes – inden fredag d. 20. januar 2017 – sende en mail til Mette Lindemann Pedersen, mettelindemann@gmail.com med oplysninger om, hvor mange elever skolen deltager med, og på hvilket niveau eleverne er. Husk at angive latinlærerens mailadresse og mobilnummer.

KONKURRENCEN

Opgaven sendes per mail til de involverede lærere senest tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 7.00.

Når prøven er afholdt, vælges af skolens latinlærer den bedste opgavebesvarelse per latinhold, som senest tirsdag d. 21. februar sendes til Mette Lindemann Pedersen, Favrskov Gymnasium, Ellemosevej 30, 8370 Hadsten. Den kan også sendes elektronisk til mettelindemann@gmail.com. Resultatet vil foreligge senest i slutningen af marts og meddeles per mail. Vindernes navne offentliggøres også på foreningens hjemmeside og præmieoverrækkelse vil finde sted i april 2017.

PRÆMIEN

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr.

Eventuelle spørgsmål til latinkonkurrencen kan rettes til Mette Lindemann Pedersen, mettelindemann@gmail.com eller mobil 21645077.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.