Indskriftskonkurrencen

Klassikerforeningen udskriver hermed en indskriftskonkurrence for elever i 2.g med latin på A-niveau og for elever i 2.g og 3.g med latin på C- eller B-niveau. I opgaven skal der findes en latinsk indskrift i Danmark [1], som skal oversættes og sættes ind i en sammenhæng. Opgaven kan løses på to måder:

  1. A) Tekst.

I denne type opgave skal man skrive en tekst om en indskrift. Teksten skal indeholde en gengivelse og en oversættelse af den latinske indskrift samt en friere del, hvor man kommer ind på følgende:

  • Nogle morfologiske og syntaktiske betragtninger
  • En forklaring af, hvilken sammenhæng indskriften indgår i og evt. en fortolkning af, hvordan indskriften kan forstås i dag.

Den latinske indskrift skal citeres direkte, og besvarelsen skal indeholde et billede af indskriften.
Denne opgave skal besvares individuelt og fylde 1-2 sider.

  1. B) Multimedieproduktion.

I denne type opgave skal man ved hjælp af en multimedieproduktion à 3-6 minutters varighed formidle den udvalgte latinske indskrift i en moderne kontekst.

Multimedieproduktionen skal indeholde:

  • den latinske indskrift og en oversættelse af denne
  • syntaktiske og morfologiske betragtninger
  • En forklaring af, hvilken sammenhæng indskriften indgår i og evt. en fortolkning af, hvordan indskriften kan forstås i dag.

Denne opgave kan besvares af en gruppe på 1-4 personer. Det er en forudsætning for deltagelse, at konkurrencedeltagerne selv har rettighederne til alt materiale, som bruges i produktionen.

DELTAGELSE I KONKURRENCEN
Tekster sendes på mail som vedhæftet fil til lassepeder@gmail.com
Skole og klasse skal fremgå af dokumentet.

Multimedieproduktioner sendes som DVD til Lasse Pedersen, Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg.

Navne på alle deltagere samt skole og klasse skal fremgå samt kontaktoplysninger for mindst en af deltagerne.

Frist for indsendelse er d. 1. marts 2017.

Eventuelle spørgsmål til indskriftskonkurrencen kan rettes til Lasse Pedersen, lassepeder@gmail.com eller mobil 41686666.

PRÆMIEN
Der er en 1.præmie på 2000 kr.

Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på Klassikerforeningens hjemmeside ultimo marts 2017. Præmieoverrækkelse vil finde sted i april 2017.

[1] En indskrift defineres her som en tekst på en genstand, der ikke er en bog. Den kan fx findes i lokalområdet, men kan også være fra et andet sted i Danmark.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.