Referat 2016

Referent: Maria Bøgebjerg Mikkelsen

Klassikerforeningens generalforsamling blev afholdt torsdag den 10. november 2016, i år på Aarhus Universitet

Valg af dirigent

Hans Gregersen vælges som dirigent, og Maria Bøgebjerg Mikkelsen vælges som referent.

Hans Gregersen starter med at meddele, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt (på Klassikerforeningens hjemmeside).

Formandens beretning:

Beretningen er offentliggjort på Klassikerforeningens hjemmeside, så derfor kommenterer formand Rasmus Gottschalck kun enkelte punkter:

Den nye gymnasiereform:

 • Oldtidskundskab er ikke længere et obligatorisk fag på private skoler
 • Latin C vinder frem i flere studieretninger, fx i studieretningen spansk A, engelsk A, latin C
 • Mange gode tiltag for de klassiske fag i den nye reform: eks oldtidskundskab som muligt fag i SRP
 • Højrelevant med supplerende uddannelse for oldtidskundskabslærere til undervisning i latin C.
 • Latin B i 3g kunne blive en mulighed i fremtiden. Det skal kommunikeres ud

Kasserens beretning:

 • Budgettet er i en positiv udvikling. Efter nogle år med underskud er der et fint resultat med et overskud på ca. 40.000 kr.
 • Der er en lovlig og rettidig revisionserklæring
 • Generalforsamlingen godkender regnskabet

Valg af kandidater til bestyrelsen:

 • Katri Bügel Jørgensen har valgt at træde ud af bestyrelsen
 • De øvrige medlemmer af bestyrelsen genopstiller alle
 • Erik Kristensen (Ørestad Gymnasium) opstiller og vælges af generalforsamlingen

Valg af to revisorer:

 • Jens Vindekilde og Lærke Rygg Klaumann genopstiller og vælges igen.

Fastsættelse af kontingent:

 • Bestyrelsen beslutter at fastholde kontingent på alle 3 satser
 • Bestyrelsen drøfter en mulig pensioniststigning på 100kr. (til 300kr.) i kontingent for at undgå udgifter i forhold til denne type medlemskab. Beslutningen udskydes dog foreløbig.

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

Evt.

Generalforsamlingen takker bestyrelsen for deres arbejde for foreningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.