GENERALFORSAMLING 2015

Klassikerforeningens generalforsamling 2015 afholdtes

torsdag den 12. november 2015 kl. 20.30-21.30
på N. Zahles Gymnasieskole, Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K

i forlængelse af foredraget om Catul og Martial ved Erik Kristensen, der var en del af Klassikerforeningens udbud af læsninger i romersk litteratur.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

* Formandens beretning publiceres her på foreningens hjemmeside og på EMU.

Dersom medlemmer ønskede sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, måttte forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kunne meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.