GENERALFORSAMLING 2014

Klassikerforeningens generalforsamling 2014 afholdes

onsdag den 12. november 2014 kl. 16.00-17.00 på Skt. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M,

i forlængelse af Klassikerforeningens kursus om nye bøger og materialer i de klassiske fag, hvor en række forfattere vil præsentere deres nyudgivne bøger og lede workshops med udgangspunkt i disse. Se mere her.

Foreningens medlemmer bydes på fælles spisning efter generalforsamlingen ved tilmelding til Sophie Ege, Brøndby Gymnasium, se@brondby-gym.dk senest fredag d. 31. oktober 2014.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Overdragelse af Kildehæfters økonomi
  5. Valg af kandidater til bestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

* Formandens beretning kan læses her

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.