GENERALFORSAMLING 2013

Klassikerforeningens generalforsamling afholdes
torsdag den 7. november 2013 kl. 15.45-17.00 på Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø, i forlængelse af Undervisningsministeriets konference for oldtidskundskab.
Foreningens medlemmer bydes på fælles spisning efter generalforsamlingen ved tilmelding til Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium, ls@cg-gym.dk senest fredag den 1. november.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

* Publiceres snarest her på foreningens hjemmeside og på EMU.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.