GENERALFORSAMLING 2012

Klassikerforeningens generalforsamling afholdes torsdag den 15. november 2012 kl. 12.30-13.30 på Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 1350 København K. Den afholdes i år i forbindelse med kurset “Nye bøger i de klassiske fag”. Læs mere om dette kursus og tilmelding her.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

* Publiceres snarest her på hjemmesiden og på EMU.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles her på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love kan findes her.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.