GENERALFORSAMLING 2011

Klassikerforeningens generalforsamling afholdes torsdag den 10. november 2011 kl. 12.45-13.45 på Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

* Publiceres i Klassikerforeningens Meddelelser, samt her på foreningens hjemmeside og EMU.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles her på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love findes her.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes torsdag d. 10. november kl. 11-16.30 kurset ”Nye lærebøger i de klassiske fag”, hvor en række lærebogsforfattere vil præsentere og lede workshops med udgangspunkt i deres nyudgivne bøger. Se mere her på hjemmesiden under kurser.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.