De klassiske fag og de nye kompetencer

Formål
Justeringen af STX medfører forandringer i de klassiske fag. Kurset vil fokusere på skriftlighed i oldtidskundskab, fordi faget nu kan indgå i SRP, og kurset vil også fokusere på, hvordan oldtidskundskab kan bidrage til bl.a. karrierelæring.

Indhold
Oldtidskundskab og SRP: Hvilke krav til omfang af tekstmateriale, kan vi stille, og hvilke metodekrav skal vi stille? Oldtidskundskab og karrierelæring: hvordan kan faget bidrage til dette igennem tekstlæsning og andre aktiviteter?

Det endelige kursusprogram offentliggøres primo 2018 her på hjemmesiden.

Arbejdsform
Oplæg og workshops

Målgruppe
Undervisere i oldtidskundskab (og evt. i latin og græsk)

Undervisere
Erik Kristensen (Ørestad Gymnasium), Anne Bisgaard Vase (fagkonsulent) og evt. flere.

Tid og sted
Medio marts 2018 på Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M

Pris
1000 kr. for medlemmer af Klassikerforeningen – 1500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding
Senest d. 1. februar 2018 til Erik Kristensen: ek@oegnet.dk