Konkurrence for elever med old og græsk

Klassikerforeningen udskriver i samarbejde med Klassikerfonden en konkurrence blandt alle elever, som har oldtidskundskab i 2.g eller 3.g, og elever som har græsk i 3.g i skoleåret 2015-16. Der er to kategorier inden for det overordnede emne antikkens helte og heltinder.
Projektet kan tage udgangspunkt i enten en konkret helt eller forskellige heltetyper.

Udgangspunktet for besvarelsen kan være antik tekst og/eller monument.

A) Skriftligt produkt.
Skriv en tekst om antikkens helte. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i en konkret antik tekst og/eller et eller flere monumenter. Hvis man bruger monumenter som udgangspunkt, skal mindst én antik tekst inddrages perspektiverende. Andre antikke tekster samt monumenter kan inddrages.

Denne opgave skal besvares individuelt eller i par og fylde 4-6 sider.

I bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen rummer analyse og fortolkning med henvisning til den anvendte tekst, og at der perspektiveres til senere europæisk kultur eller til en aktuel problemstilling.
Formen kan være som den danske litterære artikel eller som det engelske essay, det er dog ikke formen, der lægges vægt på men derimod indholdet.

Spørg evt. din dansklærer om opgavetype A kan afløse en aflevering i dansk.

B) Multimedieproduktion.
Produktionen skal ved hjælp af film, animationer eller lyd af 3-6 minutters varighed behandle emnet.

Denne opgave kan besvares af op til 4 personer. Det er en forudsætning, at konkurrencedeltagerne selv har rettighederne til alt materiale, som bruges i produktionen.

I bedømmelsen lægges vægt på, at produktionen udspringer af en konkret antik kilde (enten én tekst eller én tekst og monumenter) fra den græsk-romerske oldtid, og at den forholder sig til nutiden.

Præmier:

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr.
Vinderne inviteres til præmieoverrækkelse og reception på Glyptoteket i april 2016.

Alle præmietageres værker vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og EMU.

Deltagelse:

Tekster og links sendes pr. mail som vedhæftet fil til adressen oldkonkurrence@klassikerforeningen.dk. Filnavnet skal være identisk med deltagerens navn.
DVD sendes til Tine Juel Simonsen, Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte.
Vær opmærksom på, at det er deltagernes eget ansvar at evt. links eller DVD’er virker.
Navne på alle deltagere samt skole, klasse og lærer skal fremgå samt kontaktoplysninger for mindst en af deltagerne.

Frist for indsendelse er 1. marts 2016.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tine Juel Simonsen, tjs@aurehoej.dk.

Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på Klassikerforeningens hjemmeside i slutningen af marts 2016. Præmieoverrækkelse vil finde sted i april 2016.