Igangværende projekter

Brug af film i de klassiske fag
Dette projekt har til formål at udvikle elevernes digitale kompetencer i latin, græsk og oldtidskundskab.
Projektet vil bl.a. facilitere arbejdet med det udvidede tekstbegreb, og vil således også rumme forslag til, hvordan man kan anvende film som perspektiveringsstof til eksamen.

Sproglige og globale kompetencer i latin C
Dette projekts formål er at udvilke latin C i samarbejde med andre sprogfag, især i lyset af at latin C nu får en ny rolle i de nye sproglige studieretninger.
Således vil projektgruppen også udvikle nyt materiale til latin C i samarbejde med de andre sprog.