Afsluttede projekter

Klasserumsledelse i oldtidskundskab
En videreførelse af udviklingsprojektet om “Undervisningsformer i oldtidskundskab
Materialet for dette projekt bliver snarligt tilgængeligt på EMU

Faglig overgang og progression i latin og græsk
Materialet for dette projekt bliver snarligt tilgængeligt på EMU

Talentudvikling i oldtidskundskab
Se tilgængeligt materiale på EMU her

Undervisningsformer i oldtidskundskab
Se tilgængeligt materiale på EMU her

De klassiske sprog som basis for anvendelsesorienteret sprogindlæring

Samarbejde i  blandede studieretninger
Se tilgængeligt materiale på Materialeplatformen her

IKT-pædagogiske redskaber til elevaktiverende undervisningsformer
Se tilgængeligt materiale på EMU her

IT-pædagogiske kurser i de klassiske fag, inkl. AP

Toning af  studieretninger med udgangspunkt i oldtidskundskab
Toning af old – humaniora
Toning af old – naturvidenskab
Toning af old – samfundsvidenskab

Perspektivering i oldtidskundskab – lødighed og væsentlighed i tekstvalget
Tilgængeligt matetiale fra materialeplatformen her

Samarbejdet mellem almendelen og latindelen i almen sprogforståelse

Perspektivering af antikke monumenter

Sprog og kultur i de sproglige studieretninger, stx

Flere afsluttede projekter her