UDVIKLINGSPROJEKTER

Klassikerforeningen udarbejder løbende materiale til ministerielt støttede udviklingsprojekter i samarbejde med forskellige nedsatte arbejdsgrupper. Dette materiale bliver efter projektets afslutning gjort tilgængeligt på EMU for de klassiske fag og evt. også via foreningens kursustilbud.

Igangværende projekter

Afsluttede projekter