KURSER 2011-12

Klassikerforeningen afholdte i skoleåret 2011-12 følgende kurser:

September 2011

Hald-kursus 09-10.09

Oktober 2011

Det efterantikke epos 06.10

November 2011

Nye bøger i de klassiske fag 10.11

Januar 2012

iBog-kursus: Prometheus-myten

Marts 2012

Filosofisøjlen i oldtidskundskab 08-09.03

April 2012

Rom i oldtidskundskab 15-22.04