OLDKONKURRENCEN

Klassikerforeningen udskriver i samarbejde med Klassikerfonden en konkurrence blandt alle elever, som har oldtidskundskab i 2.g eller 3.g, og elever som har græsk i 3.g i skoleåret 2013-14. Der er to kategorier inden for det overordnede emne ANTIK FILOSOFI:

A) Tekst. Skriv en tekst om antik filosofi. Teksten skal tage udgangspunkt i en konkret filosofisk tekst fra den græsk-romerske oldtid. Andre tekster samt monumenter kan inddrages.

Denne opgave skal besvares individuelt og fylde 4-6 sider.

I bedømmelsen lægges vægt på, at teksten rummer analyse og fortolkning med henvisning til den anvendte tekst, og at der perspektiveres til senere europæisk kultur eller til en aktuel problemstilling.

Spørg evt. din dansklærer om opgavetype A kan afløse en dansk aflevering.

B) Multimedieproduktion. Produktionen skal ved hjælp af film, animationer eller lyd af 3-6 minutters varighed behandle et område af antikkens filosofi.

Denne opgave kan besvares af op til 4 personer. Det er en forudsætning for deltagelse, at konkurrencedeltagerne selv har rettighederne til alt materiale, som bruges i produktionen.

I bedømmelsen lægges vægt på, at produktionen udspringer af en konkret filosofisk kilde fra den græsk-romerske oldtid og at den forholder sig til nutiden.

Præmier:

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr.

Alle præmietageres værker vil blive offentliggjort her på foreningens hjemmeside.

Deltagelse:

Tekster sendes på mail som vedhæftet fil til adressen oldkonkurrence@klassikerforeningen.dk. Filnavnet skal være identisk med deltagerens navn. Skole og klasse skal fremgå af dokumentet.

Multimedieproduktioner sendes som DVD til Katri Bügel Jørgensen, Christianshavns Gymnasium, Prinsessegade 35, 1422 København K. Navne på alle deltagere samt skole og klasse skal fremgå samt kontaktoplysninger for mindst en af deltagerne.

Frist for indsendelse er 3. marts 2014.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mail@klassikerforeningen.dk

Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på hjemmesiden efter d. 24. marts 2014. Præmieoverrækkelse vil finde sted i slutningen af april 2014.