LATINKONKURRENCEN

Klassikerforeningen indbyder hermed elever i 2g med latin på A-niveau, samt elever i 2g og 3g med latin på B- og C-niveau til at deltage i foreningens latinkonkurrence 2013-14.
Konkurrencen finder sted tirsdag d. 4. februar 2014 og er en skriftlig prøve på 2 timer med alle hjælpemidler. Brug af internettet er dog ikke tilladt.
Der vil være to opgaver med samme struktur: en opgave for C-niveau og en opgave for A/B-niveau.

Den enkelte skole kan placere prøven, hvornår på dagen det passer bedst, bare eleverne får 120 minutter til besvarelsen. Hver enkelt skole skal selv sørge for, at der er lokale og vagt(er).

OPGAVEN

A. Oversættelse af en let bearbejdet latinsk tekst

Med teksten følger en del gloser, men eleverne skal også selv på jagt i ordbogen.
Der er ikke nogen ’litterær’ oversættelse.

B. Spørgsmål til teksten vedrørende morfologi, syntaks og indhold.

TILMELDING

Hver skole bedes – inden fredag d. 17. januar 2014 – sende en mail til Mette Lindemann Pedersen, mettelindemann@gmail.com med oplysninger om, hvor mange elever skolen deltager med, og på hvilket niveau eleverne er. Husk at angive latinlærerens mailadresse og mobilnummer.

KONKURRENCEN

Opgaven sendes per mail til de involverede lærere senest tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 7.00.

Når prøven er afholdt, vælges af skolens latinlærer den bedste opgavebesvarelse per latinhold, som senest mandag d. 10. februar sendes til Mette Lindemann Pedersen, Vesterbrogade 14 B, 8000 Aarhus C. Den kan også scannes og vedhæftes en mail til mettelindemann@gmail.com. Resultatet vil foreligge i midten af marts og meddeles per mail.

PRÆMIEN

Der er en samlet præmiesum på 5000 kr.

Vindernes navne offentliggøres på hjemmesiden og præmieoverrækkelse vil finde sted i slutningen af april 2014.

Evt. spørgsmål til latinkonkurrencen kan rettes til Mette Lindemann Pedersen, mettelindemann@gmail.com eller mobil 21645077.