GENERALFORSAMLING 2016

Klassikerforeningens generalforsamling 2016 afholdes

torsdag den 10. november 2016 kl. 18.00-19.00
på Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, bygning 1461, lokale 316.

umiddelbart før foredraget om Seneca ved Hans Gregersen og Lasse Pedersen, der er en del af Klassikerforeningens foredragsrække om læsninger i romersk litteratur.
Læs mere om denne foredragsrække her.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Klassikerforeningen byde på en sandwich og en øl/vand ved tilmelding til Mette Lindemann Pedersen, Favrskov Gymnasium, mettelindemann@gmail.com  senest mandag d. 31. oktober 2016.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

* Formandens beretning kan læses her, og vil også senere publiceres på EMU.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love kan findes her.