GENERALFORSAMLING 2017

Klassikerforeningens generalforsamling 2017 afholdes

lørdag den 11. november 2017 kl. 16.00-17.00
på Zahles Gymnasium, Nørre Voldgade 5, 1358 København K

I forbindelse med generalforsamlingen vil Klassikerforeningen byde på en sandwich og en øl/vand ved tilmelding til Christel Tvedegaard Lund, christeltvedegaardlund@gmail.com

senest tirsdag d. 31. oktober 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning*
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af kandidater til bestyrelsen **
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

* Formandens beretning publiceres på foreningens hjemmeside.
** De opstillede kandidater til bestyrelsen kan findes her.

Dersom medlemmer ønsker sager optaget til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, må forslag herom forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles på foreningens hjemmeside, på EMU eller i Gymnasieskolen.

Klassikerforeningens love kan findes her.