BESTYRELSEN

Efter det konstituerende møde medio januar 2017 ser Klassikerforeningens bestyrelse således ud:
Rasmus Gottschalck (formand)
Mette Lindemann Pedersen (næstformand)
Sophie Ege Lauridsen (kasserer)
Christel Tvedegaard Lund
Erik Kristensen
George Hinge
Lasse Pedersen

Se den samlede konstituering for 2017 her